söndag 17 januari 2010

Kunskapsskolan står på spel

I dagens ledare i SvD skriver PJ Anders Linder om att Björklund har sjösatt en uppsjö av förändringar på skolområdet. I början av mandatperioden var nog de flesta både oroade och imponerade när de såg takten. Men ledtiderna är långa. Utredningar ska genomföras (om än på väldigt korta tider) och remissinstanser ska höras. Resultatet är att många av reformerna knappt kommer att hinna genomföras. Oppositionen har inte samma syn på kunskap och utbildning inbördes, vad blir konsensus? Miljöpartiets och delar av socialdemokraternas syn som ligger mer mot mitten eller vänsterpartiets och resten av socialdemokraterna? Kommer skolorna förlora chansen att flytta på mobbaren istället för den som blir mobbad? Kommer den nya gymnasiereformen där yrkeskunskaper ska prioriteras att stoppas? Kommer det att bli förbjudet med läxor? Kommer betygsstrukturen att fortsätta vara så grovhuggen? Kommer friskolor och möjligheten att välja skola finnas kvar? Kommer eleverna fortfarande få betyg först i årskurs 8 när chansen att göra något åt dem nästan försvunnit?
Kommer skolinspektionen att få verkligt stuns?
Jag tycker att väljarna förtjänar ett svar av oppositionen och att skolan förtjänar att få börja jobba enligt de nya riktlinjer som nu kommer på plats.

Inga kommentarer: