onsdag 3 februari 2010

Burka innebär förtryck

I förra veckans partiledardebatt uttalade sig både Reinfeldt och Sahlin om kvinnors rätt att slippa bära burka. Att tvingas bära burka, slöja eller svarta kåpor bygger på en lång kulturtradition i muslimska länder och är ingen religiös manifestation som några svenska muslimska tjejer försvarade sig med. Det går aldrig att försvara detta förtryck i toleransens namn. Att kvinnor skulle skyla sitt hår hade vi också för hundra år sedan, men tack och lov är det inte så idag. Men dessa kvinnor och män som försvarar användandet av burka har missat poängen. Människan är ju ett flockdjur där vissa koder och beteenden gäller i flocken. Den som inte passar in stöts ut. Ur det perspektivet kan alltså slöja till viss del accepteras medan användandet av burka helt strider mot gruppens normer om öppenhet etc. Samma regler gäller när jag som icke muslim åker till t ex Iran. Inte tillåts jag som kvinna gå utan slöja. Jag tror dock inte på förbud, som Frankrike nu inför. Men att det finns riktlinjer för vissa yrkeskategorier att det inte är tillåtet att "kapsla in sig". Visst är kvinnan fri att på sin fritid göra det, men tänk så många intressanta möten med människor som den kvinnan inte får uppleva, bara för att det är män som bestämmer över dem.

Inga kommentarer: