måndag 8 februari 2010

Eleverna ska inte bestämma lärarnas lön

Igår rapporterades i medier om att elever i Sollentuna ska betygsätta lärare och att det ska ligga till grund för lärarnas lön. Som förtydligande om Folkpartiets inställning i frågan skickades detta pressmeddelande ut idag på eftermiddagen.


Ledningen i Sollentunas kommunala skolor har tagit fram en elevenkät. Syftet är att eleverna ska ge sina omdömen om undervisningens kvalitet i de olika ämnena. Enkätsvaren ska vara ett underlag för rektor och respektive lärare att förbättra undervisningens kvalitet. Det är alltså ett viktigt verktyg för skolutveckling. Som sådant har Folkpartiet i Sollentuna stött framtagandet av enkäten, säger Anders Morin (FP), 1. vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Enkätsvaren ska dock enligt Folkpartiets uppfattning, till motsats mot vad som framställs i vissa media, varken vara betyg på de enskilda lärarna eller lönegrundande. Enkätsvaren blir heller inte offentliga. Hur lönesättningen sker är en annan process och ska hållas åtskiljt från elevernas omdömen i enkätsvaren, avslutar Anders Morin.

Inga kommentarer: