onsdag 3 februari 2010

Mobbning är INTE ordet

I dagens DN Opinion ondgör sig skribenten för att ordet "mobbning" trängts undan i förmån till orden "trakasserier och kränkande behandling".

Jag håller inte med alls.

Jag var glad när jag först fick höra att man pratade om kränkande behandling. Kränkningar föregår alltid mobbning och när det blir många kränkningar så kan man tala om att det blivit mobbning. Jag är övertygad att det är enklare att prata om enskilda kränkningar istället för att i en diskussion försöka avgöra om det är mobbning eller ej.

Att på en utsatt människa diskutera eller sätta etiketten "mobboffer" är även det en stark kränkning som bör undvikas.

"Tycker inte att man skall utgå ifrån att det är den starke som mobbar den svage. Vilket slags svaghet skulle det handla om? Fysisk? Psykisk? I själva verket är det ofta mobbaren som har problem. Mobbaren är definitivt inte stark. Genom att prata om mobbaren som den starke och mobboffret som den svage förstärker man en felaktig bild av vad mobbning faktiskt är." (inlägg av Pernilla)

Det är inte mobbaren som ska byta skola/klass. Det är den person som upprepande utsätter andra för trakasserier eller kränkningar. Har vi inte den inställningen så fastnar vi i diskussionen om mobbning riktigt verkligen absolut föreligger eller bara nästan (?). Jag uppfattar sådana undanflykter från skolor och tycker inte om det.


Inga kommentarer: