torsdag 25 februari 2010

Oroveckande utveckling av alkohol- och drogmissbruk bland Sollentunas ungdomar

Missbruket bland ungdomar i Sollentuna har lett till mer än en fördubbling av antalet inskrivna på beroendemottagningen i Sollentuna. I den senaste årsredovisningen 2009 från socialkontoret i Sollentuna beskriver beroendemottagningen den oroväckande utvecklingen av antalet ungdomar mellan 13-18 år som behöver behandling för sitt alkohol- och narkotikamissbruk. Det är en 75 procentig ökning av kvinnor och 177 procentig ökning bland män i åldersgruppen, 35 kvinnor och 61 män, som är inskrivna på mottagningen under 2009. Av dessa har 21 procent sökt själva, 51 procent har aktualiserats via socialkontoret, 11 procent genom landstinget och 22 procent genom uppdrag från anhöriga.

Detta är en alarmerande situation som vi vuxna behöver känna som särskilt angelägen att ta itu med. Det gäller framförallt att stärka föräldraansvaret och att försöka påverka den alkohol- och drogliberala attityden hos ungdomar. Socialtjänsten har via socialfältarna arbetat med att träffa föräldrar i områden som är mer utsatta i Sollentuna. Vi kommer också att tillsammans med skolan börja använda en metod som heter ÖPP – Örebro prevention program, som är ett evidensbaserat program för att stärka föräldrarnas samverkan när det gäller regler och förhållningssätt för barn och ungdomar i skolan och på fritiden.

Vi behöver också göra mer för att bryta den drogliberala trenden. Och vi måste våga säga ifrån och dra gränser även när det är jobbigt. Alla behövs vi i kampen för att rädda våra ungdomar från att hamna i ett alkohol- och drogberoende.

1 kommentar:

Bosse Wanngård sa...

Föräldrars intresse och engagemang. Javisst. Utbildning och information. Absolut. Men, framför allt ett förebyggande arbete efter nya linjer. Jag har sagt det förut och säger det gärna igen och igen: En enkel 12-årsplan skulle göra skillnad.

År 1: Utveckla och utbilda och stimulera personal på mödravårdcentralerna så att de kan erbjuda support till blivande föräldrar. Ställ de nödvändiga frågorna. Erbjud och leverera det de blivande föräldrarna behöver och önskar ha hjälp och stöd med. Missbruk, relationsfrågor, ekonomi etc

År 2: Samma sak men nu på barnavårdcentralerna.

År 3 - 6: Samma sak inom förskolan

år 7 - 12: Samma sak inom skolan.

Resultat: Flertalet unga familjer som idag inte hittar fram till den hjälp och det stöd samhället kan ge, kommer att nås av support som gör skillnad.
Experter säger att det är fullt möjligt att identifiera ALLA barn med s.k. bokstavsdiagnoser före tre års ålder. Alla föräldrar som ÖNSKAR och EFTERFRÅGAR hjälp ska hjälpas.

Dagsläge: Inom kriminalvården har ca 70% diagnoser som ADHD och DAMP. Tänk om de fått hjälp tidigt

Det är klart att samhället ska mobilisera mot missbruk och drogliberala tendenser. Men så länge vi inte tar nya och radikala grepp inom det förebyggande arbetet rekryteras fler och fler till missbruk och kriminalitet.

Det här är en klar uppgift för socialliberala krafter.