fredag 5 februari 2010

Underlätta röstandet

Förtidsröstandet ökar och vi behöver utveckla och underlätta röstandet genom att erbjuda attraktiva och centralt belägna förtidsröstningslokaler med öppettider som passar väljarna. Samtidigt vet vi att unga och utrikes födda generellt röstar i lägre utsträckning än andra och att det i årets val finns rekordmånga förstagångsväljare. Det kändes därför helt naturligt att på valnämndens första möte för året lägga ett förslag från Folkpartiet om att utreda möjligheterna att ordna förtidsröstning i vårt unga allaktivitetshus Satelliten (FKA Ungdomens hus).

Kansliet kommer också att undersöka möjligheten att under en kortare period ha förtidsröstning på Rudbeck. I båda fallen gärna med några av våra yngre röstmottagare.

På bilden ses Integrations- och demokratiminister Nyamko Sabuni (FP) flankerad av kommunalrådet Lennart Gabrielsson (FP) vid invigningen av Satelliten. Tack till Mats Linder som höll i kameran och delar med sig av bilden.

2 kommentarer:

Kjell Ericson sa...

Bär alltid med dig valkortet - du kommer aldrig veta när det plötsligt dyker upp en vallokal framför dig...

Bra tankar. Ju fler som röstar desto bättre för vår demokrati.

Josefin Silverfur sa...

Jag hoppas att vi dessutom kan ordna en dator med skrivare på plats. Då ska man inte behöva mer än legitimation.