lördag 6 februari 2010

Veckans manschauvinist

Mats Qviberg uttalar sig inför styrelsekrafts medlemmar, ett projekt för att få fler kvinnor i börsstyrelser, och citeras i SvD. "Det finns en önskan hos de här tjejerna att komma in i styrelsearbetet och det finns en illusion att styrelsearbetet är väldigt spännande, men det är ett svårt jobb. Många är mitt i karriären och har småbarn. då är det tufft att ta på sig sidouppdrag". Detta säger han för att väcka en tanke. Men hallå. Det finns många män i börsstyrelser som också har småbarn. Vem är Mats till att bedöma vem som ska vara hemma med småbarnen och hur en person upplever ett styrelseuppdrag. Den som är kompetent och vill ha ett sådant uppdrag ska självklart släppas fram och då kan ju män som tycker att det är både tråkigt och svårt stå tillbaka. Mats själv verkar ha tappat motivation och drivkraft. Det som facinerar mig är, att det är flertalet börs vd:ar som samtidigt har tunga poster i flera börsbolags styrelser. Jag trodde att vd jobbet var mer än ett heltidsjobb, men det går tydligen att kombinera. Synd bara att Mats anser att vara kvinna och mamma inte går att kombinera med styrelsearbete. Själv sitter jag som vice ordförande i Sollentuna Energi och tycker att det är spännande och lärorikt. Uppdraget kan med fördel kombineras med mitt ordinarie projektledararbete. Vill verkligen uppmuntra andra kvinnor att ta uppdrag i kommunalt styrda bolag. Det är nämligen ett stort underskott av yrkesverksamma kvinnor i dessa styrelser.

1 kommentar:

Kjell Ericson sa...

Jag anser att många styrelser fungerar dåligt av bland annat skäl i linje med det du skriver.

Styrelseuppdrag sker på kvällstid (svårt för familjeansvariga) eftersom styrelseledamöter har ett dagsjobb. Ersättningen är ofta en klumpsumma utan tydliga krav på prestation.

En VD ska enligt mig ha sanktion och uppbackning från sitt företag för att sitta i styrelse i annat bolag. Det innebär att han/hon får använda arbetstid för det uppdraget - men det innebär även att ersättningen tillfaller bolaget (eller avdrag på lön).

Ersättning bör också vara timbaserad som vilken konsult eller hantverkare som helst. Det gynnar aktieägarna är jag övertygad om.