fredag 5 februari 2010

Vindsnurrorna står stilla och vi fryser

Fick just elräkningen från Sollentuna Energi för december och satte kaffet i halsen. Nog för jag visste att december var kall och elmätaren gick på högvarv, men aldrig att kostnaden skulle bli så hög. Visst gjorde jag en chansning med rörligt elpris och det hade i det här fallet varit bättre med ett fast. Men elen köps på en fri marknad där priset styrs av utbud och efterfrågan. Tyvärr så har Vattenfall schabblat och inte lyckas hålla full produktion på kärnkraften under denna period av hög efterfrågan. Men alternativt är inte vindkraft. För kalla vinterdagar blåser det inte och då spelar det ingen roll hur många snurror det finns om det inte kan snurra. Kalla vinterdagar kan jag som konsument dra ned på min förbrukning. Undvika att tvätta och köra andra elapparater. Men industrin kan inte gå på sparlåga. För att vara konkurrenskraftiga behöver industrin ha ett lågt elpris. Alltså måste utbudet öka. Det finns bara ett förnuftigt alternativ - bygg ut kärnkraften. Vi konsumenter behöver tänka energismart om inte elräkningen ska få fortsätta att vara en negativ upplevelse.

Inga kommentarer: