onsdag 10 mars 2010

Avtala om delad föräldralön - ett steg mot ökad jämställdhet?

Som Folkpartist är jämställdhet en icke-fråga, det är en självklarhet att varje individ ska ges samma förutsättningar. Tyvärr ser verkligheten inte så ut. Jusek arbetsmarknadsundersökning 2009 visar att privatanställda män i genomsnitt får 2 600 kronor mer i ingångslön än sina kvinnliga kollegor i samma bransch.

Att kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden till följd av graviditet och småbarnsår är även det ett faktum. Det finns inga enkla lösningar på problemet, men lika lön för lika arbete är för mig lika självklart som att vi Folkpartister måste sätta fokus på och driva jämställdhetsfrågor på alla nivåer; inom förskolan, skolan och inte minst på arbetsmarknaden där fördelningen av föräldraledigheten är en het potatis.

Jusek med Louise Adelborg i spetsen skriver följande: "...Vi är helt övertygade om att fler pappor vill ta ut en större andel av föräldraledigheten. Men detta har blivit en ond spiral. Familjerna förlorar ekonomiskt om papporna tar ut en större andel av ledigheten eftersom män redan från början har en högre lön. Därför yrkar vi i avtalsförhandlingarna från Juseks sida på sex månaders utfyllnad av föräldralön. Det vill säga att våra medlemmar får ut 90 procent av lönen under sex månader. Vi vill reducera de direkta ekonomiska hindren, utan att valfriheten går förlorad och att föräldrarna inte drabbas ekonomiskt på samma sätt som idag."

Kan detta vara en väg att gå för att få de privata arbetsgivarna att dra sitt strå till stacken och ett steg mot ökad jämställdhet?

http://www.jusek.se/templates/JK_SimplePage.aspx?id=55076

Inga kommentarer: