söndag 7 mars 2010

Bostadsbristen kan inte byggas bort

Låt oss börja säga som det är: bostadsbristen kan inte byggas bort i Stockholmsområdet.

I fjol ökade befolkningen med 38 000 i Stockholms län. Det var 45 procent av Sveriges hela befolkningsökning. Födelseöverskottet stod för 13 000; nettoinflyttningen för 25 000. Allra mest ökade regionens urbana kärna, Stockholms stad och närförorterna. Sollentuna växte exempelvis med 1 250 personer.

Enligt prognoserna ska Stockholmsregionen växa med 500 000 på 20 år. Det är en ny stad, stor som Göteborg! Enbart Stockholms stad kommer att växa med Linköpings befolkning.

Trots den besvärliga bostadsmarknaden och trots att skillnaderna i levnadskostnader mellan Stockholm och övriga landet är betydligt större än löneskillnaderna flyttade alltså 25 000 människor hit i fjol, ibland för jobb och studier, ofta för den urbana livsstilen.

Bara att bygga i takt med befolkningsökningen är en prestation. Det förutsätter förtätning, att vi bygger stad även i Sollentuna. Att rulla ut nya villamattor för en halv miljon människor är en social och miljömässig omöjlighet.

Bostadsbristen kommer att bestå så länge dragningskraften i Stockholmsområdet, framförallt dess urbana kärna, är så stark att ett par tiotusental människor flyttar hit varje år trots de höga levnadskostnaderna och den besvärliga bostadsmarknaden.

Inga kommentarer: