måndag 29 mars 2010

Förbifart Stockholm är bra för Sollentuna

Förbifart Stockholm bidrar till att regionen kan fortsätta växa och är till nytta för hela landet. Det gäller också Sollentuna kommun som kommer att ha nytta av att förbifarten byggs. Genom att trafik flyttas från centralt belägna E4:an till förbifarten så åker färre bilar genom centrala Sollentuna. Detta gör i sin tur att partikelhalterna minskar vilket gör luften i våra bostadsområden bättre.

Förbifarten har genomgått en noggrann miljöprövning och hänsyn har tagits till regionens miljövärden. Bland annat kommer bullerspridningen att begränsas och intrång i miljöområden undviks då stora delar av vägen byggs i tunnlar. Det kommer att satsas 28 miljarder kronor på bygget av förbifart Stockholm. Samtidigt som denna satsning görs är det viktigt att utvecklingen inom bilindustrin fortsätter så att de bilar som åker på den nya förbifarten är skonsamma mot miljön.

Stockholmsregionen är viktig och likaså dess utveckling. Vi tar också ett tydligt ansvar för miljön. Bygget planeras komma igång 2012. Den rödgröna oppositionen är delad i frågan om förbifarten. De har inte lämnat besked om vad som händer med Stockholms infrastruktur om de vinner valet. Kommer socialdemokraterna att vika sig för miljöpartiets krav om att stoppa vägsatsningen? En sak är klar, om alliansen får förnyat förtroende blir förbifart Stockholm verklighet.

1 kommentar:

Christina Nelson Södersten sa...

Här kopplar vi på fler liberaler som tycker till i ämnet.
http://perpettersson.wordpress.com/2010/03/29/rodgron-rora-om-forbifarten/