måndag 29 mars 2010

Hurra, allt färre fattiga i Sverige!

Nej, så lyder tyvärr inte rubriken på TT-telegrammet som presenterats i DN, SvD och Aftonbladet. Det är Socialstyrelsens Social rapport 2010 som ger oss den fantastiskt positiva nyheten att andelen svenskar under den absoluta fattigdomsgränsen minskade från 11 % till 5 % mellan 1997-2007. Mer än en halvering av fattigdomen alltså!

Att jag går hårt åt TT och de medier som sedan okritiskt publicerar artikeln beror på hur Socialstyrelsen själva lanserar rapporten. Det görs under rubriken "Fattigdomen minskar men klyftorna består". TT väljer istället rubriken "Sveriges inkomstskillnader har ökat". Vilket också är sant eftersom alla har blivit rikare, men eftersom de allra rikaste har blivit mer rika har klyftorna ökat. Det finns alltså enligt TT ingen anledning för den fd fattige att känna någon glädje över sin nyvunna ekonomiska frihet eftersom andra fått det ännu bättre. Är det möjligt att symbolisera jantelagen på ett bättre sätt?

Den konspiratoriskt lagde liberalen kan också tycka att det är lite trist att TT´s rubrik ger bilden att de ökade klyftorna är något nytt och därmed Alliansens fel. Rapporten gäller alltså åren 1997-2007. För egen del gläds jag såväl åt den minskade fattigdomen som åt den ökade rikedomen, oavsett regering.

5 kommentarer:

Erik D sa...

Nu sammanfaller ju perioden 1997-2007 med en kraftig ekonomisk uppgång och minskad arbetslöshet i svensk ekonomi. 1997 hade vi just börjat återhämta oss från 90-talskrisen, och 2007 stod högkonjunkturen på sin topp. Allt annat än minskad fattigdom hade varit rätt fenomenalt under den perioden. Jämförde man istället perioden 2000-2010 skulle nog resultatet dessvärre sett helt annorlunda ut.

Det intressanta är väl just det att trots denna ekonomiska framgång så ökar klyftorna. Det borde vara en tankeställare för dem som hävdar att marknaden allena kan göra oss lyckliga och jämlika.

Peter Ahlström sa...

Erik D

Jo, självklart har start- och slutdatum i jämförelser stor betydelse. Men faktum kvarstår att fattigdomen minskade.

Jag hoppas att du inte tycker att man ska vara missnöjd med sin egen ekonomiska utveckling bara för att någon annan fått det ännu bättre. Det vore en sorglig tillvaro.

Och det är den generella förbättringen som är det intressanta, inte att varje krona ska delas exakt lika.

bloggare på icedaniel.se sa...

Det är väl inte bra att samhället blir mindre jämställt. Fp är punkon !

Peter Ahlström sa...

Du tillhör alltså dem som inte klarar av en välståndshöjning om inte alla får exakt på kronan lika mycket.

Har du några favoritländer där din jämlika tillväxt har praktiserats så vi andra kan få ta del av detta paradis?

Josefin Silverfur sa...

Läs gärna vad forskaren Hans Swärd skriver om att minskningen av fattigdomen har mindre betydelse när klyftorna ökar pga den så kallade relativa, upplevda, fattigdomen. http://www.fria.nu/artikel/83114

För övrigt menar Danuta Biterman, projektledare hos Socialstyrelsen, att ett av de mest intressanta resultaten som går att utläsa ur rapporten är att fattigdomen inte är statisk, som den ofta framställs i media, utan dynamisk. Människor kan ta sig ur den, 50 procent av dem som blir fattiga lämnar fattigdomen inom ett år. Det tycker jag är något att glädjas åt. http://www.fria.nu/artikel/83118