söndag 21 mars 2010

Konservatism eller liberalism, det viktigaste är att det blir av!

Det handlar om att låta alla individer blomstra på sitt vis. Det handlar om att erbjuda människor möjligheter men inte tvinga in alla i samma mall. Ledaren i SvD avhandlar boken "Krisen i skolan" av Jonas Olofsson. Boken handlar om vad som hände under förra gymnasiereformen, när de 2-åriga linjerna försvann och alla skulle bli högskolebehöriga. Det ledde istället till att fler inte slutförde gymnasiet och det i sin tur korrelerar med arbetslöshet och socialbidrag. Sverige behöver en gymnasieskola för alla, och därmed måste det bli en gymnasieskolan med större spännvidd. Alla vare sig vill, kan eller bör läsa på högskolan och detsamma gäller hantverkare eller ex receptionist. Det finns ett engelskt ordspråk som täcker in en hel del av problematiken "The road to hell is paved by good intentions". Det menas så väl men blir så fel, när man tror att alla vill ta samma likriktade väg genom livet. Den kommande gymnasiereformen som ska börja gälla 2011 tar flera kliv i rätt riktning. Men, som mycket riktigt påpekas i SvD, Vänsterpartiet vill inte ha några skillnader i akademisk ambitionsnivå mellan studie- och yrkesförberedande program. Effekten av det kan ses i ungdomars utslagning, arbetslöshet å ena sidan och sämre kunskaper på universiteten på andra. Hittintills har Vänsterpartiet fått som de velat i det rödgröna samarbetet, för skolan och skolpolitiken blir det en tvärnit och helomvändning.

Inga kommentarer: