tisdag 2 mars 2010

Nu öppnas kranarna i (S)tockholm

Sossarna i huvudstaden kastar allt mer lystna blickar på stockholmarnas plånböcker. I DN kan vi läsa om deras strategi för förorterna. Frågan är om det är en strategi för ett bättre liv för fler stockholmare eller för fler s-röster i förorterna. Det är nämligen en hel del gammal riktad förortsskåpmat som luftas. Verkligheten har ju visat att tidigare särskilda förortssatsningar inte varit så lyckade. Men de gav förstås en del röster...

Synen att det skulle behövas särskilda satsningar för särskilda människor kan jag inte begripa. När Alliansen inför jobbskatteavdrag och skattereduktioner för att stimulera hela landet till mer och fler jobb gals det i högan sky. Nej, riktat till särskilda väljargrupper ska det vara.

Det förslag som sticker ut mest är det om kommunala mikrolån. Skattebetalarna ska bli riskkapitalister som finansierar företag som inte anses hållbara i den vanliga världen. Grattis stockholmare! Det behövs ingen Einstein för att begripa att det kan komma att rinna rätt friskt ur era plånböcker när sossarna i Stockholm ska vinna förortsröster.

Min fråga till S i Sollentuna är: Kommer även ni att kräva att Sollentunaborna blir riskkapitalister med särskild profil på högriskföretag i förort? Väljarna har rätt att få veta om detta blir ett tillägg till höjd inkomstskatt(konkret besked i april), höjd fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, slopat RUT-avdrag och ROT-avdrag.

4 kommentarer:

Mikael sa...

Hej! Istället för att bara kritisera oppositionen så kom med något bättre istället. Varför är det inte bra att man försöker bryta "segregationen" i Stockholms förorter. Tycker Ni att det är bättre för Sverige om de som bor där skall "stigmatiseras" ytterligare?. Vi ser att det S vill kan ju faktiskt skapa något nytt och en väg framåt. Detta därför att i dagens Sverige så släpps de inte in på arbetsmarknaden någonstans, och dessutom så blir just de som bor i förorterna diskriminerade genom att de alltid har svårare än infödda svenskar att få banklån även om de har en affärsidé som de själva tror på.

Mikrolånen har använts i andra länder med framgång för att lyfta människor ur fattigdomen. Ni kan ju läsa vad Mohammad Yunus har skrivit så kommer ni att inse att det här med mikrolån för att lyfta människor ur fattigdom är bra.

Detta därför att de som bor i förorterna stängs ute från arbetsmarknaden i hela Sverige bara därför att de bor där de bor och att de heter vad de heter.

Inte har ni själva bidragit till att underlätta för dessa människor det minsta.

Vi kan dessutom se att ni bidragit till att skapa en ny grupp av försäkringslösa, genom att ni drev på för att ta bort studerandevillkoret så istället för en omställningsförsäkring, så fick denna grupp som hela tiden växer i storlek FÖRSÄKRINGSLÖSHET, därför att utan arbetslöshetsförsäkring så är man helt utanför samhället om man inte genast efter examen får ett fast heltidsjobb, en så kallad tillsvidareanställning.

Idag är det i princip omöjligt för någon som har mer utbildning än gymnasiet eller ofullständiga gymnasiebetyg att få jobb i Sverige.

Vi ser att bland den största gruppen av nyutexaminerade och relativt nyutexaminerade så har inte arbetslösheten minskat utan den är enligt SACO på en permanent hög nivå som är högre en riksgenomsnittet oavsätt om det är hög eller lågkonjunktur. Detta hittar man i SACO rapporten "Unga akademikers arbetslöshet och etableringsproblem".

Detta gör att alltfler tvingas ställa sig i socialbidragskön.

Tyvärr så ser vi som verkligen försöker ta stort eget ansvar och som mycket aktivt söker jobb över hela landet, att det spelar ingen som helst roll hur aktiva vi är, för vi som har bra utbildning av hög kvalitet sorteras bort överallt hos alla arbetsgivare i hela Sverige.

Så innan ni snackar illa om allt som oppositionen vill så städa framför den egna dörren. Dvs, se
till att det finns jobb för de som tar examen i Sverige, för idag så är det NATTSVART, och i princip ingen som tar examen från universitet eller högskola får några jobb. Speciellt gäller de de som gått något av de teoretiska samhällsvetenskapliga programmen vid våra universitet och högskolor.

Mvh

Mikael

Niklas sa...

Segregationen i dessa förorter kommer bestå så länge som dess förortsstruktur består. Boende i Bromsten kommer även fortsättningsvis inte sätta sin fot i Rinkeby (150 meter iväg) och vice versa.

Ska man komma tillrätta med detta måste man bygga ihop förorterna och skapa bra stråk genom dessa.

Kjell Ericson sa...

100.000 kr tycker jag inte är småsummor som man kan kalla mikrolån. Misslyckas man så hamnar man i en riktigt dålig sits.

Jag ser en kommande marknad för nyanlända entreprenörer att ganska snabbt försvinna när lånet är taget.

Peter Ahlström sa...

Mikael

Mikrolån är en sak, mikrolån med kommunala skattepengar är en helt annan. Det var det jag kritiserade.

Min poäng var just den att särskilda lösningar för människor med andra namn än Sven Svensson inte kommer att fungera.

Och de kommer knappast att minska den klyfta som finns mellan "svenskar" och "invandrare". Tvärtom. Den risk Kjell pekar på är utsökt jordmån för främlingsfientlighet.

"Inte har ni själva bidragit till att underlätta för dessa människor det minsta."

Jodå, Metro hade i förra veckan en artikel om den höga andelen svenskar med utländsk bakgrund i bla städbranschen. Nog kan RUT-avdraget anses ha gynnat just städbranschen.

Nu ska inte städjobb vara den enda möjligheten för den med utländsk bakgrund. Det är inte det jag säger. Men som konkret exempel på att ditt påstående var fel funkar det utmärkt.

Sedan kan jag bara hålla med om att det inte är ok med en hög arbetslöshet bland nyutexaminerade studenter. Signalverkan i ett sådant tillstånd är att utbildning inte lönar sig. Nu är jag inte specialist på området så några tvärsäkra utsagor om orsak och verkan blir det inte från mig.

Men för att koppla till ursprungsämnet. Hur förändras arbetsmarknaden för akademiker med högre löneskatter, bibehållen värnskatt, och slopade RUT- och ROT-avdrag? Kort sagt, hur många fler jobb blir det med höjd skatt på arbete?