tisdag 23 mars 2010

Politiska partier i skolor?

Jag ogillar Sverigedemokraternas syn på människor och lösning på problem.

Jag vill inte att mina barn ska konfronteras med dom i skolan.

Jag tycker debatten om att förbjuda alla eller inga partier i skolan hamnat på fel pragrafnivå.

Ungdomar behöver däremot politisk information. Då bör skolan hellre ha principen att alltid ha två partier närvarande i skolan. Ett parti från företrädande majoriteten och ett från oppositionen.

Vill något parti då ställa upp med Sverigedemokraterna så är de åtminstone inte oemotsagda.

4 kommentarer:

Josef Fransson sa...

Jag ogillar Folkpartiets syn på människor och lösning på problem. Jag vill inte att ungdommar ska konfronteras med dom i skolan.

Hmmm... hur löser vi nu detta? Kanske borde vi ta och lägga ner det här fåniga snacket om demokrati?

Åvanstående är ironi, så att det inte uppstår frågetecken om det! Du är givetvis fri att tycka vad du vill, men omm allt fler människor börjar tycka vi skall göra avkall på demokratins grundvalar, så är demokratisn dagar sannerligen räknade!

Kjell Ericson sa...

Jag tycker inte att man gör avkall på demokratins grundvallar bara för att man inte låter alla få göra sin röst hörd på alla platser.

Någonstans måste gränser dras vid fem som ska få besöka skolor. Man kan dra gränsen vid invalda partier eller (som jag tänker) vid att det alltid ska vara två partier närvarande.

(tack för din kommentar för övrigt)

Josef Fransson sa...

Att någon, utefter sina preferenser, sitter och drar dessa "gränser" är totalt oförenligt med demokratins grundvalar. Till den som inte förstår detta kan jag rekomendera att sätta sig in i politisk filosofi.
SD gör inte anspråk på att få propagera på "alla platser" utan bara på de platser där andra partiter tillåts propagera. Likabehandling är en förutsättning för demokratin. Allt annat är att göra avsteg från densamma.

Kjell Ericson sa...

Om någon drar gränser efter egna preferenser så är det SD.

"Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen." står det på SD's hemsida. Det är inte likabehandling - det är likriktning.

Definitionen SD gör av vem som är svensk är så subjektiv att man baxnar.

Det är ok att SD är med i demokratins spelregler. Men det är inte den demokrati SD gömmer sig bakom som de själva vill ha.