onsdag 10 mars 2010

Steg mot ökad jämställdhet

Just läst Hanna Clerkestams inlägg Avtala om delad föräldralön - ett steg mot ökad jämställdhet? Det ger mig lust att välkomna er till min blogg. Där berättade jag igår att manuskriptet är färdigt till min bok Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken.

Inspirationen till boken är att jag växte upp i ett sjöfolksmatriarkat där det var kvinnan som bestämde hemma och därför redan som barn började lägga märke till bristande jämställdhet i världen utanför och orättvisor mot flickorna. Som ordförande i FPU 1959 blev det naturligt för mig att utse jämställdhet till mitt profilkrav.

Boken ger mina iakttagelser och funderingar. Nu upptäcker jag att flera frågor som jag behandlat grundligt dyker upp i valrörelsen men då ytligt argumenterade. Därmed blev det bråttom att få ut boken, och nu är det arbetet igång. Mot bakgrund av vad jag skrivit är det intressant att studera nya inlägg. Hannas inlägg gläder mig genom att ta upp ett konkret förslag som är rimligt väl motiverat.

Att privatanställda män i genomsnitt får 2 600 kronor mer i ingångslön än sina kvinnliga kollegor i samma bransch beror inte bara på diskriminering och slentrian . Ett annat skäl är att fler män än kvinnor är risktagare och därför vågar kräva högre lön. Jag behandlar den frågan mer ingående i boken.

Lika lön för lika arbete är verkligen något självklart för liberaler: Den självklarheten får aldrig dölja att den stora orsaken till lägre löner för kvinnor är att de flesta arbetar på områden där lönerna är lägre. Höjs lönerna där, minskar större delen av den genomsnittliga löneskillnaden och fler män blir intresserad av att arbeta där.

Från Jusek citeras: "Vi är helt övertygade om att fler pappor vill ta ut en större andel av föräldraledigheten.” Detta är ett manscentrerat ordval som röjer ett manscentrerat tänkande. Det förminskar kvinnan. Att alltid bara tala om vad mannen vill och hur han skall påverkas förminskar kvinnan.

Är det så att ”fler mammor vill ta ut en mindre andel av föräldraledigheten”? Att döma av opionionsundersökningar vill de inte det. Det är fel att nonchalera detta, särskilt för liberaler.

Juseks framstöt om att utsträckt föräldralön skall krävas i avtalsrörelsen är en utmärkt idé. I avtalsrörelser spelar emellertid stora LO-förbund en avgörande roll. Utan att de driver kravet är det inte stora möjligheter ”för arbetsgivarna att dra sitt strå till stacken och ett steg mot ökad jämställdhet”. Utmärkt att andra förbund sätter igång!

Jag återkommer med besked om min bok när den kommer ut. I den ger jag inga enkla lösningar utan visar i stället fall där sådana saknar reellt innehåll och bara är signalord. Roligt att Jusek-framstöten verkar bättre grundad.

Inga kommentarer: