måndag 22 mars 2010

Utsatta barn mitt ibland oss


Ikväll kommer socialnämnden i Sollentuna kommun tillsammans med Rädda barnen och Stockholms läns nykterhetsförbund att hålla ett seminarium om barn som är utsatta för våld i hemmet. Det är det första av fyra seminarier om utsatta barn som kommer att hållas under året. Seminarierna vänder sig till föräldrar och personer som dagligen kommer i kontakt med barn.

Målet med seminarierna är att uppmana till att se de utsatta barnen och att visa på vad man kan göra för att förbättra situationen för barnen och familjerna. Frivilliga organisationer och socialtjänsten erbjuder olika insatser, men socialtjänsten har också ansvaret att skydda barn mot övergrepp. Målet är detsamma, att hjälpa barnen få en trygg barndom.

I den senaste årsredovisningen från socialnämnden kan man läsa att antalet anmälningar kring barn som är utsatta för våld i hemmet har fördubblats från 2008 till 2009. Det är alltså ett högaktuellt problem som vi diskuterar ikväll.

Seminariet ikväll är på Satelliten klockan 18.

Inga kommentarer: