tisdag 9 mars 2010

Vi kan sortera mera

Det har gjorts stora plockanalyser från sopberget från respektive norrortskommun. Den visar på att vi kan bli mycket bättre på att sortera vårt avfall. I Sollentuna kommun så består avfallet i den gröna tunnan till 43% av matrester (flerbostadshus) och 33% (småhus). Anmärkningsvärt med tanke på att flertalet hushåll i många år haft möjlighet att sortera ut matavfallet till den bruna tunnan.

Vad gäller annat avfall så ligger vi kring snittet i jämförelse med andra kommuner. Det som finns i soporna och inte borde finnas där är returpapper ca 5 %, pappersförpackningar ca 7%, glas ca 3%, metall ca 1% samt farligt plus elavfall 1%.

För att vi ska kunna bli bättre på att sortera så ligger det i SÖRABs plan att avfallshanteringen måste utgå från människors behov. Det ska vara enkelt och lätt att sortera både för individen och den som hämtar avfall. Avfallshantering måste ha en naturlig plats i kommunens planering.

Men kommunens invånare och företag måste också vara öppna för att vi får fler sophanteringsplatser. Tänker på situationen nere på Skogstorpsvägen, där en hårt belastad och trafikfarlig avfallsplats ännu inte hittat ett annat ställe att vara på eftersom det blir ständiga överklaganden på alternativa lösningar.

1 kommentar:

Kjell Ericson sa...

Jag gillar att man ska "utgå från människors behov". Det glöms ofta tyvärr.