fredag 30 april 2010

Nej till burka, nej till förbud

Jag förstår de som tycker det är skönt att stänga ute världen i en burka. Men stänger man ute världen så får man acceptera att den ovana världen inte riktigt kan hantera det.

Oavsett orsak till att man vill dölja sig så är ett förbud så dumt så man baxnar. Nån önskan till minskning av kvinnoförtrycket är ju inte heller motivet.

Jag ger inte mycket för att någon religion påbjuder burka. Men om jag inte kan hantera att någon ser ut som spökplumpen på stan så är det jag som har störst problem.

Som protest så finns det många andra klädesplagg man kan använda om man vill stänga sig inne från världen.

Biodlare, MC-hjälm eller skidmask. Modet för burka kommer ta sig nya vägar. Nån som tror motsatsen?

DN, SvD, DN

onsdag 28 april 2010

Ungdomar och politik

Idag var jag på ungdomens dag som anordnades i Satelliten av Sollentuna Ungdomsråd. Jättekul och ett bra evenemang. Så många ungdomar som hade åsikter och ville prata om skolan, samhället och -ja politik.

Vad har jag tagit med mig från dagen? Här kommer en del.
Skolmaten är nu, som när jag var ung, något folk ofta inte är nöjda med.
Ett förslag som vi diskuterade fram över lunchen var att det bör erbjudas mellanmål de dagar när lunchen serveras redan kl 10.40 (något jag tycker är uselt)och skoldagen slutar efter kl 15. Kanske schemaläggnignen skulle bli lite mer kreativ då?
Vi får titta lite extra på hur vi ska få in matkvalitet i upphandlingsunderlaget.

Ungdomarna vill ha besök av politiker i skolan. De ska helst prata om vad politik är och hur man jobbar med politik. Skolval hade de från årskurs 7 inte hört talas men tyckte att det skulle vara ett jättebra tillfälle att sätta sig in i politik. De yngre ungdomarna tyckte att åldern för att rösta skulle sänkas till 16 år men de som var 16 eller äldre tyckte att det skulle fortsätta vara 18 år.

Många kloka ord sades. Tack allihop, ni ger mig hopp om framtiden.

tisdag 27 april 2010

Byråkratin i bygglovet som försvann


Ibland blir man positivt överraskad när man tror sig möta på byråkratin. En måndag skickade jag in ett byggnadslov till Sollentuna kommun för en enkel ombyggnad av min framsida.

8 dagar senare på tisdagen veckan efter (idag) så kom ett godkännande. De behövde bara knappt 4 arbetsdagar (postgång+helg räknar jag bort).

Jag som trodde att jag hade de uppgivna 4-6 veckor på mig att fixa offert, bestämma dörrar, etc. Tji fick jag :-)

Någon rädsla för bygglovskostnad var också obefogad. Drygt 600 kronor var långt under allas beräknade kostnad.

Jag tackar och bugar för alla snabba duktiga tjänstemän!

lördag 24 april 2010

Tillväxt ja, men inte till varje pris

Kritiken mot den ekonomiska tillväxten börjar återkomma. Under kulturnatt Stockholm den här helgen ordnas en stor tillväxtkritisk debatt.

Det ligger en del i tillväxtkritiken. Tillväxt kan kan ge miljöproblem. Forskning visar att ökad tillväxt inte gör industrivärldens människor lyckligare. Men barnet får inte kastas ut med badvattnet. Tillväxtens viktigaste bakomliggande faktorer, teknisk utveckling och produktivitetsökningar ökar utan tvekan välfärden. Försök tänka bort de senaste 20 årens stora tekniksprång, internet, mobiltelefoner, nya mediciner och medicinsk teknik.

Den ekonomiska tillväxtens grundläggande problem är inte tillväxten i sig utan det som brukar kallas Baumols sjuka, efter den världsberömde ekonomen William Baumols studier av varför New Yorks filharmoniker får allt svårare att finansiera sin verksamhet ju rikare dess publik blir. Orsaken är att produktivitetsökningen är så mycket snabbare i varuproduktion än i tjänsteproduktion. Det gör varor relativt sett billigare och tjänster relativt sett dyrare. Ju rikare vi blir desto mer råd har vi egentligen med sjukvård och äldreomsorg, men desto dyrare framstår de och desto svårare verkar de att finansiera.

Det är vad Baumols sjuka betyder på svenska. Vad gör vi åt det? Kraftiga inkomstskattehöjningar är knappast lösningen.

Till problemet hör värderingsarvet från fattigsamhället. I min föräldrageneration hade alla direkta eller indirekta erfarenheter av en fattig tillvaro. När man fick mer pengar skulle de framförallt läggas på hus, möbler, kläder, bil och sedan helst större hus och bil. Värderingarna lever kvar. Enligt Konsumentverket kostar en ny Volvo V70 65 000 kronor om året och en V70 från 2001 46 000. Att hålla sig med en sådan bil anser de flesta hushållsekonomiskt ansvarigt. Men hur många tycker att det är lika ekonomiskt ansvarigt att avstå från egen bil för att lägga 35 000 kronor om året på taxi och hyrbil, när det inte går att åka kollektivt?

Jag har stött på samma attityd i vår kommunledning. Jag har ett visst ansvar för den årliga medaljfesten för dem som arbetat 25 år i kommunen. Medaljen kan bytas ut mot guldklocka, smycke eller glasskål till ansenligt värde. Jag tror några gärna skulle vilja ha något immateriellt i stället, kanske ett resepresentkort. När jag föreslog det möttes det av totalt oförstående i kommunledning. En present ska man kunna ta på, var argumentet.

Hur gör vi? Den enklaste lösningen på kort sikt är att sänka skatten på tjänstekonsumtion och finansiera den sänkningen med höjd skatt på varukonsumtion. Rut och Rot är ett par första steg på vägen. Att de rödgröna vill avskaffa Rut visar att de inte riktigt förstår det samhälle vi nu lever i.

torsdag 22 april 2010

Att planera för en attraktiv storstadsmiljö

Bostäderna, trafiken och klimatet är storstadspolitikens tre stora utmaningar. I går tog Folkpartiets länsförbund ett bostadspolitiskt program för nästa mandatperiod. Det innehåller många kloka förslag om hur byggandet kan öka, hur man kan bygga mer kostnadseffektivt och klimatsmart och hur man kan skapa en bättre fungerande hyresmarknad utan att tillgripa marknadshyror.

Något viktigt saknas dock i programmet. Jag och flera andra efterlyste i debatten en övergripande syn på den fysiska planeringen. Numera vet vi att tätt bebyggd urban miljö är den mest klimateffektiva per capita. Därför ska vi planera för den. Det som i stadsplanedebatten kallas urban sprawl, i praktiken att rulla ut bilberoende villamattor kring storstäderna, har ingen framtid om vi vill ta klimatansvar. I stället måste vi bygga i lägen som på ekonomiskt rimliga villkor kan försörjas med bra kollektivtrafik och annan infrastruktur. Och kollektivtrafiken bör finnas när de första bostäderna är klara.

Vi behöver också främja integration, sammanhållning och möten mellan människor både i nya och befintliga bostadsområden. Stadsdelar ska utformas så att de inte präglas av anonymitet. De ska i stället vara öppna och inkluderande miljöer, där människor med olika bakgrund möts på ett naturligt sätt. Därför behöver vi mer diskussion om det som i debatten brukar kallas det tredje rummet: mötesplatserna i den offentliga stadsmiljön. Det första rummet är bostaden, det andra rummet arbetsplatsen och det tredje alltså alla de miljöer där vi rör oss när vi inte är hemma eller på jobbet. Attraktiva offentliga miljöer som skapar levande folkliv en stor del av dygnets timmar minskar människors rädsla och därmed också upplevelsen av att det behövs mer portlås, stängda grindar och annat som brukar förknippas med så kallade gated communities.

Viktigt för stadsmiljöns tredje rum är
- Transportsystemens knutpunkter - buss- och pendeltågsstationer ska kännas inbjudande, inte skrämmande
- Funktionsblandning. Vi måste lämna funktionalismens tanke om funktionsseparering, speciellt tydlig i Vällingby. Hög och låg bebyggelse, bostäder och arbetsplatser, stora bostäder för barnfamiljer och små för ensamstående, allt ska blandas. En bieffekt blir minskad segregation.
- Till funktionsblandning hör också butiker och andra lokaler i markplan och bostäder högre upp.
- Attraktiva gångsstråk.
- Kultur och en stark kvällsekonomi också i våra förortscentra

onsdag 21 april 2010

Rödgröna vill avveckla Sverige

Miljpartiet har en klar agenda med ett antal punkter för att avveckla Sverige. Den innehåller höjd bensinskatt, ingen kringled runt Stockholm, flyget söder om S-vall ska avvecklas, kärnkraften ska avvecklas och vi som arbetar ska ta friår. Eftersom basindustrin inte kan köras vidare med energi som är på rimlig kostnadsnivå, företag och människor behöver transporteras så innebär dess avvecklingsplaner att alltför många snart också kommer att vara utan jobb och då kan få massor med friår.

Att nu socialdemokraterna gått de gröna till viljes på en så viktig punkt som förbifart Stockholm är brist på ledarskap. Att de folkvalda rödgröna inte förstått att väljare ger dem mandat för att ta beslut och inte förhala något sådant viktigt bara för att kunna inleda ett framtida kompomissarbete i en regering. Men ska det folkomröstas i alla viktiga frågor så att de valda politikerna kan ägna sig åt cykelställsfrågor?

Dessutom så blir jag upprörd över att det då är boende i Stockholms kommun ska rösta om detta. Alla kommuner i Stockholmsområdet, ja egentligen hela Sverige är beroende av denna förbifart. Sverige behöver visioner för framtiden, tydligt ledarskap och inte bakåtsträvande!

Läs andra som bloggar på samma ämne: Seved , Per Altenberg, Christian Tegnvallius, Maria Wallhager, Johan Hedin, Liberala bloggare

tisdag 20 april 2010

Förövare okända för omgivningen

Vi vill inte tro att människors som är våra vänner också kan vara förövare eller brottsliga. Och tur är kanske det. Men man blir ändå störd över hur dubbelmoraliska människor kan vara. Som expolitikern i Värmland som aktivt arbetar för att minska kvinnofridsbrott, och själv är förövare (DN 20/4).

Mannen uppger att han behöver hjälp.

Min önskan är att vi blir bättre på att förebygga att kvinnofridsbrott uppstår. Och det behövs förebyggas redan på dagis och i skolan.

söndag 18 april 2010

Det moderna EU prövas

Många geologiska saker har hänt iår. Jordbävningar på Haiti m.m. och nu senast i Kina. Vulkanutbrott på Island. Vi har varit förskonade från jordbävningarna men påverkas indirekt av vulkanutbrottet eftersom askmolnet stänger det europeiska luftrummet. Tidningarna skriver nästan mest om strandade turister.. och visst är det besvärligt att semestern blir dyrare och längre än planerat. Det är en personlig katastrof när brudgummen som ska gifta sig på lördag i Guatemala kanske inte kan flyga iväg från Sverige. Mina funderingar är hur ska EU-klara sig med sina möten om inte medlemsstaternas representanter kan resa dit? Det kommer behövas nya kreativa tag om molnet inte försvinner. Kommer molnet påverka vädret och instrålningen så att det blir skördebortfall iår, vad händer med livsmedelspriserna? Det kommer bli en kännbar effekt på flygbolagen men det kommer att påverka annan handel också... det kommer definitivt inte att göra att högkonjukturen kommer snabbare. Som en illustration av vad som händer om man stänger av flygmöjligheterna i Sverige och i EU är dagens situation nyttig. Nu hoppas jag att askmolnet försvinner snart så att vi kan hitta en ny balans-kanske vi lärt oss att flyga något mindre? Kanske vi kan uträtta lite mer på våra möten och därför ha färre.

lördag 17 april 2010

Alla ska ha vård i världsklass

Sjukvården i Stockholm håller en hög klass. Men det finns inget som inte kan bli bättre i min liberala värld.

På Folkpartiets förbundsmöte i Stockholms beslöts idag att vi ska arbeta för att medborgarna ska få ett "eget rum på nätet". Jag tycker det är skönt om mina samlade journaler finns tillgängligt när de behövs. Det är viktigt att vi betonat att makten över detta "rum" ska ligga hos individen.

Jag som möter olika läkare varje gång ser gärna att hela min "sjukdomsbild" finns tillgängligt för den läkare som ska ge mig en bra vård.

Jag älskar förövrigt att bli kallad till tandläkaren. Kallelsen alltså, inte själva besöket :-). På samma sätt behöver jag ha hjälp med vilka vacciner jag tagit och som kräver påfyllnad. Jag ser att det kan bli en möjlighet.

lördag 10 april 2010

Lyft möjligt för kommunala grundskolor

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av den undersökning vi gjort på Svenskt Näringsliv om att elever i friskolor har bättre resultat - och som publiceras på Brännpunkt i SvD idag, är att det finns alla möjligheter att lyfta resultaten i kommunala skolor.

Lärare i kommunala skolor har minst samma kompetens (större andel behöriga lärare i kommunala skolor).Jag tror att mycket är en fråga om styrning och ledning av verksamheten. Att sätta mätbara mål, inriktade på kunskap, samt att följa upp målen och vidta förbättringsåtgärder om målen inte nås är grundläggande för att skapa en bra skola. Lika viktigt är att skapa ett arbetsklimat där lärarna känner delaktighet och är engagerade.

Det ska poängteras att elever i fristående grundskolor enligt undersökningen generellt sett presterar bättre även när hänsyn tas till skillnader i elevernas bakgrund som föräldrarnas utbildningsnivå.

Friskolor har bättre resultat

På dagens Brännpunkt i SvD så skriver Monica Sahlén och vår Anders Morin att resultatet av friskolor ger eleverna bättre kunskap än kommunala skolor.

Det visar att de kommunala skolorna har potential att bli bättre. Mångfald innebär för mig att vissa lyckas bättre och andra kan följa efter. Det är så allt drivs framåt.

Enfald får andra stå för.

fredag 9 april 2010

Sverige är bra på innovationer!

Sverige toppar listan som EU-kommissionen gör där de rankar länderna i den så kallade European Score Board. Finland kommer på plats två och trenden ser ut som att de kan hota den svenska förstaplatsen så småningom. Den svenska trenden är tyvärr nedåtgående. I en jämförande studie inom "life sciences" mellan Danmark och Sverige visade det sig att antalet innovationer och väldigt små företag var större i Sverige men att antalet medelstora företag var större i Danmark. Slutsatsen i studien var bland annat att det var svårare för företag att växa i Sverige. Globalt inom antalet innovationer hamnar Europa på efterkälken särskilt gentemot USA och Japan. Sverige och Europa behöver fler innovationer, fler innovatörer och mer kraft i små företag som ger tillväxt och arbetstillfällen.

torsdag 8 april 2010

Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken

Välkomna till min blogg! Jag berättar om en framstöt för jämställdhet genom återvinning av gamla framstötar.

onsdag 7 april 2010

Det syns om du är kriminell redan på dagis - enligt sossar

Favoritradioprogrammet är söndagsmorgonens Godmorgon Världen i P1. Där får representanter från olika politiska åskådningar tycka till i aktuella frågor under rubriken Panelen. Göran Hägglunds debattartikel i SvD om att straff är nödvändigt för alla skull diskuterades. Då säger Lotta Gröning, som själv säger sig arbeta mot maktlöshet och klyftor i samhället "det är bara att gå in på vilket dagis som helst och se vem som blir brottslig eller inte.... baserat på det sociala arvet". Det är väl verkligen att generalisera och stämpla barn, att bara för de växer upp i en miljö med mindre inkomster blir kriminella. Tack och lov var det ingen annan i studion som höll med henne.

fredag 2 april 2010

Folkpartiet lämnar förhandlingarna i SKL vad gäller läraravtalet

En förhandling mellan två parter måste bygga på förtroende, uttalar Lennart Gabrielsson 3:e vice ordförande i SKL:s styrelse. Något sådant förtroende finns inte nu mellan parterna. Det är nu tredje avtalsrörelsen som striden om lärarnas arbetstid återkommer. Det är djupt olyckligt och fördjupar krisen mellan lärarfacken och SKL.

Folkpartiet lämnar nu förhandlingarna vad gäller lärarnas avtal. För de som vill göra en arbetstidsomläggning finns redan idag, i det centrala avtalet, möjlighet att göra lokala uppgörelser. Att centralt dirigera, i ständig strid med facken, har vi aldrig trott på.

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Folkpartiets uppfattning är att de skall ha ett snabbt avtal och förhandlingarna skall ske så att förtroendet återskapas mellan parterna. Det var vår ambition vid förhandlingsbordet. Vi ser nu ingen snar lösning och avsäger oss ansvaret för den här formen av avtalsförhandling.

Vårt bestämda råd är att genomföra ett avtal som inte innehåller arbetstidsomläggning och efter avtalets tecknande aktivt arbeta för att återskapa förtroende parterna emellan, uttalar Lennart Gabrielsson.

(DN)

torsdag 1 april 2010

Trafiken i Stockholm

Det Stockholm som jag växte upp i var inte lika trångt! Numer åker jag in till centralen varje dag med pendeltåg. Där envisas jag sedan med konststycket att följa med strömmen mot T-banan för att sedan svänga av och gå upp i uppgången vid pressbyrån precis vid spärren intill T-banegrindarna. Alltid lika spännande! Vad som slår mig som en våt filt i ansiktet varje morgon är att centralen inte är byggd för den mängd människor som passerar. Samma sak gäller förstås insikten de flesta resenärer fick när tågen inte gick för någon månad sedan- vart ska alla kollektivresenärer ta vägen? Ett större trafikolycka på Essingeleden och man ställer sig samma fråga angående bilarna.

Infrastrukturen har fått vänta alltför länge. Det gamla Dennispaketet hade säkert redan behövt putsats på, om det nu hade blivit verklighet. Idag skriver MP att förbifart Stockholm inte löser problemen för alltid. Nej, kanske inte så förvånande. Men vad är lösningen? Är det att hindra folk från att flytta till Stockholm?
Nu kommer en del väldigt stora satsningar på infrastruktur, förbifarten och Citytunneln- jag hoppas att det lindrar problemen. Jag undrar vad MP vill göra-rent konkret! Jag tror inte på en "antingen eller" politik, Stockholm behöver både vägar och kollektivtrafik. Ganska många har också behovet av att en i familen reser i nord-sydlig riktning, och de finns i Sollentuna. Inga tvärförbindelser mellan slussen och Stockholms Universitet hjälper då. För många innevånare i Stockholms län är huvudstaden något som ska passeras två gånger per dag.

Men just idag kanske man kan flyga på kvasten, eller vad tror ni?