fredag 9 april 2010

Sverige är bra på innovationer!

Sverige toppar listan som EU-kommissionen gör där de rankar länderna i den så kallade European Score Board. Finland kommer på plats två och trenden ser ut som att de kan hota den svenska förstaplatsen så småningom. Den svenska trenden är tyvärr nedåtgående. I en jämförande studie inom "life sciences" mellan Danmark och Sverige visade det sig att antalet innovationer och väldigt små företag var större i Sverige men att antalet medelstora företag var större i Danmark. Slutsatsen i studien var bland annat att det var svårare för företag att växa i Sverige. Globalt inom antalet innovationer hamnar Europa på efterkälken särskilt gentemot USA och Japan. Sverige och Europa behöver fler innovationer, fler innovatörer och mer kraft i små företag som ger tillväxt och arbetstillfällen.

Inga kommentarer: