fredag 28 maj 2010

Ny skollag och nytt gymnasium

Idag var jag på ett inspirerande seminarium som anordnades av skolverket. De presenterade bland annat den nya skollagen och gymnasiereformen, Gy11.
Inom gymnasiet har problemet varit det sjunkande resultatet på kunskapstester både i jämförelse med andra länder och med vad som presterades för ca 10-15 år sedan.

Fokus på kunskaper och utvärderingsarbete går som en röd tråd genom reformarbetet.
Lärarna är skolans viktigaste resurs: det vet vi alla. En bra lärare måste ha både en bra ämnesteoretisk kunskap, en bra ämnesdidaktik och vara en bra ledare i klassrummen. Vetenskapen har nu bevisat att alla tre bitarna definitivt måste finnas där. Ändå är det, enligt vad som sades, bara 1/3 av lärarna på gymnasiet som är både behöriga och har ämneskompetens. En fjärdedel av alla lärare i årskurs 1-5 saknar helt utbildning i matematik. En lärare som har ämneskompetens i exempelvis kemi får relativt ofta undervisa i matematik ända upp till årskurs 9. Det är kanske inte så konstigt att matematikkunskaperna hos svenska elever har sjunkit.

Det är inte acceptabelt. Inte i matematik, men inte i andra ämnen heller. För att kunna göra något enkelt måste man ha en relativt djup kunskap som man är trygg med. Om vi menar allvar med att höja läraryrkets status kan vi inte tillåta att det tummas på något av kraven. En lärare ska vara behörig och ha ämneskompetensen.

torsdag 27 maj 2010

Fundamentalism som tillväxtskapare

Jag måste erkänna att jag inte trodde detta om svensk media. Artikeln om småföretagaren som gör stora affärer på flaggbränning i Pakistan är lika viktig som underhållande. Hans avspända kommentarer till det hela gör förmodligen mer för att främja främlingsvänlighet och globalisering än något jag sett på länge. När kommer konkurrensen i form av den första USA-tillverkade flaggan "som brinner mer och bättre"?

tisdag 25 maj 2010

Valsedlar för Sollentuna klara

Den som är nyfiken hittar alla partiers valsedlar för kommunvalet hos Valmyndigheten som jag ser är klara nu.

9 partier har valsedlar. 3 partier har ålder på kandidaterna. Alla utom C har yrke. Alla utom KD och V har bostadsort.

S satsar på att fylla hela fullmäktigesalen själv med 61 på listan. M hoppas fylla hela salen+1.

söndag 23 maj 2010

Björklund på DN-debatt stödjer FP i Sollentuna

Folkpartiledaren Jan Björklund Skriver idag på DN-debatt under rubriken "Elever ska inte vara med och bestämma lärarnas lön". Han kritiserar de elevenkäter om lärarna som införts i bl a Sollentuna. Han skriver att i lärarens roll som ledare i klassrummet ingår också att fatta obekväma beslut. En risk med elevenkäter är då att vissa elever utnyttjar tillfället att ge igen för något som eleven är missnöjd med.

Folkpartiet i Sollentuna är emot dessa elevenkäter. De kan skada läraren på flera sätt. Eftersom utvärderingarna kommer att bli offentliga kan oförtjänt dåliga omdömen t ex hamna i lokalpressen. Sådana omdömen kan också påverka lärarens lön negativt eftersom de kan ligga till grund för löneutvecklingen.

Vi har försökt att i Barn- och ungdomsnämnden stoppa elevenäterna men övriga Allianspartier och Sollentunapartiet röstade emot oss och drev igenom enkäterna. Vi kommer emellertid att fortsätta arbetet med att få bort enkäterna i sin nuvarande utformnning (inklusive det mycket allvarliga att de kan vara lönegrundande). Lärarna är skolans viktigaste resurs. Åtgärder som ska främja skolutveckling måste skapa tillit hos lärarna i stället för att riskera att skapa misstro!

fredag 21 maj 2010

Syntetiskt liv?

Idag rapporteras det i svenska medier (DN, aftonbladet, expressen) och i internationell forskarpress om ett forskningsresultat. Det har kostat 40 milj dollar och tagit 15 år för ca 20 forskare. Initiativet kommer från den initiativrika entrepenören Craig Ventor. En reflektion är att det aldrig hade gått inom universitetsvärlden. Den typen av långsiktiga och dyra projekt tror jag inte finns.

Vad har de gjort? De har lyckats med att ta reda på hur man skapar ett minimalt genom (dvs funktionell samling av arvsanlag) och sedan fört in det i en död cell (där man tagit bort det genom som fanns där förut). På det viset har man programmerat om bakterien.
Varför är det intressant?Det är intressant av många olika skäl, nu kan man studera vad som faktiskt behövs i en cell. Vad som sker om man sätter till en gen.
Vad kan man kanske använda det till i framtiden? Jag kan tänka mig att man kan använda sig av dessa typer av bakterier som fabriker för att tillverka mediciner och andra komplicerade kemikalier. Man kan designa bakterier som bryter ner gifter. Man kan designa bakterier för bränsletillverkning. Men visst, det blir dyrt i början och svårt. Det är en bakterie, ingen förstadie till en mänsklig cell eller organism.

Visst finns det risker:
Det kan också användas för biologisk krigföring och andra "onda" syften.

Debatten verkar som vanligt i de här fallen gå vilt till. Vissa tar chansen att diskutera religösa frågor. Själv kan jag inte se den kopplingen.

Det kommer att ta tid innan vi ser någon användning av den här ingenjörskonsten.

Framtidens lärande närmre än du tror

Jag har varit två dagar på konferens om Framtidens lärande. 800 skolintresserade från hela landet var där.

Många interaktiva tavlor och datorprogram för att effektivisera lärandet kan du förbereda dig på i de fall er skola inte redan har det.

Interaktiva tavlor och egen dator till varje lärare och sedan en dator per elev är en rimlig spontan tågordning.

En presentatör för interaktiva tavlor (som dessutom är lärare från Sollentuna) pratade liksom flera varmt om hur lärare kan dela med sig av sitt matrial med kollegor. Hon hade 5 års erfarenhet redan och var överlycklig.

Knuten hon inte kunde låsa upp var att det förvisso var OK att dela framtaget matrial med kollegor, men att dela med sig till en annan skola var svårare att acceptera mentalt. Ska vi få Sveriges bästa skolor och sedan världens bästa skolor så måste det hindret överbryggas.

Allt går att lösa med rätt proportioner proportioner av V:na - Vilja, Våld och Valuta!

torsdag 20 maj 2010

Betyg från första skolpåret hjälpte mig och min bror

Betyg från och med skolans allra första termin, vilket i mitt fall var 1933, var en sådan hjälp för mig själv, min lillebror mina föräldrar att jag alltid haft svårt att överhuvud taget fatta hur de kunde kastas på sophögen och ligga där så länge.

Mitt problem var att jag inte fick någon ordning på bokstäverna och siffrorna, min lillebror Ingemars att han flängde omkring så att han störde undervisningen. Betygen gav tydligt besked om var vi stod och hur vi utvecklades.

Vi fick betyg i Uppförande och Flit både på höstterminen och på vårterminen första året. Andra året fick vi betyg även i åtta sakämnen. På vårterminen fjärde året byttes Flit till Ordning. Då kom antalet ämnesbetyg upp i tolv och dessutom angavs hur betygen var fördelade i klassen.

Jag tilläts alltså inte ha några illusioner om hur jag låg i förhållande till de andra och om jag gick framåt eller stod still. Jag underkändes i Ordning eftersom min starka nyfikenhet hindrade mig att komma i tid till skolan – och jag lärde mig komma i tid. Jag underkändes eller var svag i ämnena där betyg sattes efter skriftliga prov - och jag lyckades sakta bli allt bättre. Än hade inte snällisterna börjat härja i den svenska skolan.

Min lillebror underkändes i Uppförande, och det hjälpte honom så småningom inse att han måste förbättra det. Helt gick det väl inte under skoltiden. När han sattes i läroverk, blev han "relegerad", dvs utkastad. Han och våra föräldrar tilläts aldrig leva i någon illusion om hur han skötte sig. Än hade inte snällisterna börjat härja i den svenska skolan.

Han kom till sin rätt genom att lämna skolan efter årskurs 6, officiellt efter årskurs 7 men det året innebar för hans del bara en dag i veckan. Än hade inte den galenskap genomföras att hela årskullen skulle oavbrutet går i skola under hela sin uppväxt och alltså bara träffa jämnåriga.

Likt Emil i Lönneberga klättrade han sedan uppåt i sitt yrke och i sin medborgerliga gärning. Han blev ordförande i sitt fack och sin kommun. Den notoriske normbrytaren som underkändes i uppförande kom även att tillhöra polisstyrelsen för norra Storstockholm.

Eleverna i skolan är offer för en rad reformer som haft så höga syften att de aldrig kommit att grundas på beprövad erfarenhet eller ens vetenskapliga rön. Detta blev särskilt allvarligt när den mentala epidemin snällismen bredde ut sig bland många lärare. Barn av min sort, vi ordblinda, fick inte "pekas ut". Många av den släpptes snällt upp genom klasserna, avtågade som funktionella analfabeter.

Pojkar av min och min lillebrors sort blev överrepresenterade i fängelserna.

Lämpligt utformade betyg bör vägleda barn och föräldrar redan från första terminen i skolan. Den reformen bör kompletteras med andra som aldrig grundats på beprövad erfarenhet eller vetenskapliga rön.

tisdag 18 maj 2010

Tidigare betyg är bra


Idag presenterar Jan Björklund förslag på att man ska få betyg från sjätte klass.

Socialdemokraterna Anna Vikström är upprörd och hänvisar till socialdemokraternas skolpolitiska talesman Marie Granlund som lovar att de ska riva upp beslut om betyg för sexåringar. Däremot vill de gärna ha betyg från sjätte klass.

Hänger ni med? Som jag uppfattar det ska de alltså riva upp ett förslag som inte finns.

Skriftliga omdömen från årskurs ett (sjuåringar) finns med i förslaget. Nyss hemkommen från dotterns utvecklingssamtal så är jag tacksam för tydliga omdömen och en skriftlig utvecklingsplan som säger vad hon behöver jobba mer med. Hur kan det vara dåligt?

Betyg är dock inte universalmedicinen för skolan om nu någon trodde det.

söndag 16 maj 2010

Tips på politikerhumor

Litet söndagstips för den som lyssnar på podsändningar. För extra humor fick jag när min senaste nedladdning av På Minuten hade bytt panelen till fyra partiföreträdare. Tyvärr bara manliga, men de kanske hade bäst radioutseende vad vet jag.

Det var en övervikt av rödgröna, men roande ändå. Avsnittet kan hämtas här.

måndag 10 maj 2010

Firande av Europadagen


Riksdagskandidaten Jasenko Selimovic håller tal

Vi bjöd på EU-tårta


Folkpartiet i Sollentunas ordförande Anna-Lena Johansson

Kampanjbilen pryds av partiledaren

I mitten kommunalrådet Lennart Gabrielsson, till höger om honom Per Altenberg som är ordförande i EU-nätverket och Jasenko Selimovic

söndag 9 maj 2010

Årets europé var i Sollentuna på Europadagen 9 maj!

Europadagen 9 maj 2010 firade Folkpartiet i Sollentuna genom att bjuda in årets europé Jasenko Selimovic, känd teaterprofil från Göteborg till kommunen. Han ser EU som ett fredsprojekt och menar att kriget i forna Jugoslavien hade varit omöjligt om länderna i det området hade varit medlemmar i EU. Jasenko Selimovic står på andra plats på riksdagslistan för Folkpartiet i Göteborg. Om jag bodde där skulle jag kryssa honom!

fredag 7 maj 2010

Sparad krona är fortfarande sparad

Socialdemokraterna delade ut flygblad vid pendeln igår. Deras enda kritik på styret av Sollentuna är att alla skattepengar inte spenderas. De tycker det är hemskt att "lägga skattepengar på hög".

Vi pratar nu om 100 miljoner av en budget på 2,5 miljarder. Dvs 4% av budgeten.

Socialdemokraterna vill istället anställa människor för dessa pengar. Vi kan anta att om skatteunderlaget sedan sviktar så sparkar de samma människor? Eller så höjer de skatten för att nästa gång Sollentuna får plus kunna anställa fler och sedan höja skatten igen i en evig cykel.

Ansvarsfull ekonomi är inte att spendera alla pengar utan att ha en långsiktighet för framtiden.

En krona på hög är en sparad krona för en tryggare och friare framtid!

Skattepengar måste enligt mig läggas på hög för att sedan kunna användas till välfärden. Långsiktigt löpande kostnader ska man alltid akta sig för att utlova lättvindigt. Skattepengar och människor tar stryk av sånt. Fråga Grekland.

onsdag 5 maj 2010

Fira Europadagen med oss!

På söndag den 9 maj är det Europadagen. Det ska vi fira på Stallbacken med kaffe och tårta klockan 14.00-15.00. Du får bl a möjlighet att träffa Jasenko Selimovic (FP) som är före detta chef för Radioteatern och som utsetts till årets Europé.

Hoppas vi ses!

lördag 1 maj 2010

Burka att tänka på inför Europadagen 9 maj

På sista sidan av Nu läser vi
Ja till Europa
Fira Europadagen 9 maj med oss!

FPs EU-parlamentariker Marit Paulsen, Olle Schmidt inbjuder till "Europabrunch" kl 14-16. Alliansens europaminister Birgitta Ohlsson medverkar. Liberaler bör anmäla sig! Det ger jag goda skäl för på min blogg.

En brännande fråga i flera länder EU-länder är nu om någon slags förbud mot helt ansiktstäckande klädsel skall införas. Därför naturligt att det även på vår FP-blogg Sollentuna blivit en debatt om detta, denna gång mest om burka och förbud mot burka.

Redan när de första svartmaskerade AFA-våldsverkarna dök började jag undra över om frihet att klä sig och pryda sig även skall inkludera frihet att välja klädsel som underlättar brott och som skrämmer andra. Min undran grundades på följande tankar.

Den som uppträder anonymt på en blogg eller i en anonym insändare annonserar tydligt: jag är icke beredd att stå till svars för det jag skriver. Därmed känner sig bloggkommentatorn fri att häva ur sig vad som helst. Det kan vara argument som är grundade på ren okunskap eller på övertygelsen att bara den okunnige begriper saken. Det kan vara argument som avser att skrämma, kännas hotfulla. Även om det inte är avsikten, kan människor uppleva ett hot.

Händelsevis är det så att jag läst Koranen från pärm till pärm. Då jag började med det, upptäckte jag att muslimerna i just Sverige har åstadkommit ett storverk, ett föredöme. Översättningen Koranens budskap i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström (Proprius Förlag 2000) ger nämligen på varje sida i övre högra hörnet den arabiska texten i original, i övre vänstra hörnet en noggrann svensk översättning, samt på resten av sidan olika kommentarer av olika lärde under olika tider. En sådan Bibel borde vi ha!

Nåväl, det som står i Koranen och som alltså enligt troende muslimer är Guds ord genom Mohammed, det innehåller ingenting som föreskriver att kvinnans hela kropp skall täckas eller att hennes ansikte skall helt täckas eller täckas med bara en springa för ögonen. Det fordras till och med en ansträngning för att få tolka någon vers så att ingenting av håret får synas.

Muslimer finns av olika slag. Åtskilliga har flyttat till länder som Sverige för att komma ifrån en förtryckande kultur där de vuxit upp. Det är alltså fullständigt orimligt att ens för ett ögonblick uppfatta minoritetsplagget burka som något utmärkande för muslimer.

Tendens till sektbildning finns bland alla grupperingar av människor, t o m bland svenska kvinnor som ändå länge drabbats hårt av manligt dominerade sekters inskränkning av deras frihet.

För mig innebär burka exakt samma problem som AFA-maskeringen: en anonymitet som kan skrämma andra och öka risken för brott. Burkan innebär dessutom att kvinnan som bär den får sin möjlighet att bidra till och utnyttja den svenska kulturen starkt beskuren. Detta är bekymmersamt eftersom den svenska kulturen i hög grad utvecklats under påverkan av invandrare. Burkabärare ställer sig utanför.

Burkabäraren ökar rädslan för våld och risken för våld. Redan har brott begåtts av burkabärare i andra länder. Det är inte nämnvärt svårare för en rånare att i en trappuppgång efter ett rån vränga av sig en burka än att slita av sig en rånarluva.

Den naturliga slutsatsen för mig är att förbud måste kunna utfärdas mot klädsel som innebär ökad risk för våld och/eller ökad rädsla/oro hos andra. Ett sådant förbud är minst lika starkt motiverat som förbudet mot nazisymboler.

Alltså förbud mot helt anonymiserade/ansvarsbefriande klädsel vid demonstrationer och liknande situationer samt i situationer då det är nödvändigt för individen att får ett intryck av dem som de talar med. Elever bör t ex kunna se sin lärares ansikte, lärare sina elevers, patienter sin sköterskas osv. Det betyder att burka skall kunna förbjudas på vissa arbetsplatser och i vissa situationer.

De anonyma, som inte ser skillnad på demokratiska muslimer och sekterister, rekommenderar jag att läsa Karen Armstrong: Muhammed – en biografi och sedan gärna också Koranens budskap.

De böckerna är också en hjälp för de flesta muslimer. Precis som de flesta kristna har de i allmänhet inte läst sin heliga skrift, bara små bitar för länge sedan utvalda av män vilkas tro har styrts av sin tid och sin vilja att kontrollera kvinnan.

Varför inte börja tänka europeiskt om burkan och om annat? Kom till "Europabrunchen" den 9 maj. Anmälan senast 3 maj. Du kan helt enkelt klicka här.