torsdag 20 maj 2010

Betyg från första skolpåret hjälpte mig och min bror

Betyg från och med skolans allra första termin, vilket i mitt fall var 1933, var en sådan hjälp för mig själv, min lillebror mina föräldrar att jag alltid haft svårt att överhuvud taget fatta hur de kunde kastas på sophögen och ligga där så länge.

Mitt problem var att jag inte fick någon ordning på bokstäverna och siffrorna, min lillebror Ingemars att han flängde omkring så att han störde undervisningen. Betygen gav tydligt besked om var vi stod och hur vi utvecklades.

Vi fick betyg i Uppförande och Flit både på höstterminen och på vårterminen första året. Andra året fick vi betyg även i åtta sakämnen. På vårterminen fjärde året byttes Flit till Ordning. Då kom antalet ämnesbetyg upp i tolv och dessutom angavs hur betygen var fördelade i klassen.

Jag tilläts alltså inte ha några illusioner om hur jag låg i förhållande till de andra och om jag gick framåt eller stod still. Jag underkändes i Ordning eftersom min starka nyfikenhet hindrade mig att komma i tid till skolan – och jag lärde mig komma i tid. Jag underkändes eller var svag i ämnena där betyg sattes efter skriftliga prov - och jag lyckades sakta bli allt bättre. Än hade inte snällisterna börjat härja i den svenska skolan.

Min lillebror underkändes i Uppförande, och det hjälpte honom så småningom inse att han måste förbättra det. Helt gick det väl inte under skoltiden. När han sattes i läroverk, blev han "relegerad", dvs utkastad. Han och våra föräldrar tilläts aldrig leva i någon illusion om hur han skötte sig. Än hade inte snällisterna börjat härja i den svenska skolan.

Han kom till sin rätt genom att lämna skolan efter årskurs 6, officiellt efter årskurs 7 men det året innebar för hans del bara en dag i veckan. Än hade inte den galenskap genomföras att hela årskullen skulle oavbrutet går i skola under hela sin uppväxt och alltså bara träffa jämnåriga.

Likt Emil i Lönneberga klättrade han sedan uppåt i sitt yrke och i sin medborgerliga gärning. Han blev ordförande i sitt fack och sin kommun. Den notoriske normbrytaren som underkändes i uppförande kom även att tillhöra polisstyrelsen för norra Storstockholm.

Eleverna i skolan är offer för en rad reformer som haft så höga syften att de aldrig kommit att grundas på beprövad erfarenhet eller ens vetenskapliga rön. Detta blev särskilt allvarligt när den mentala epidemin snällismen bredde ut sig bland många lärare. Barn av min sort, vi ordblinda, fick inte "pekas ut". Många av den släpptes snällt upp genom klasserna, avtågade som funktionella analfabeter.

Pojkar av min och min lillebrors sort blev överrepresenterade i fängelserna.

Lämpligt utformade betyg bör vägleda barn och föräldrar redan från första terminen i skolan. Den reformen bör kompletteras med andra som aldrig grundats på beprövad erfarenhet eller vetenskapliga rön.

Inga kommentarer: