söndag 23 maj 2010

Björklund på DN-debatt stödjer FP i Sollentuna

Folkpartiledaren Jan Björklund Skriver idag på DN-debatt under rubriken "Elever ska inte vara med och bestämma lärarnas lön". Han kritiserar de elevenkäter om lärarna som införts i bl a Sollentuna. Han skriver att i lärarens roll som ledare i klassrummet ingår också att fatta obekväma beslut. En risk med elevenkäter är då att vissa elever utnyttjar tillfället att ge igen för något som eleven är missnöjd med.

Folkpartiet i Sollentuna är emot dessa elevenkäter. De kan skada läraren på flera sätt. Eftersom utvärderingarna kommer att bli offentliga kan oförtjänt dåliga omdömen t ex hamna i lokalpressen. Sådana omdömen kan också påverka lärarens lön negativt eftersom de kan ligga till grund för löneutvecklingen.

Vi har försökt att i Barn- och ungdomsnämnden stoppa elevenäterna men övriga Allianspartier och Sollentunapartiet röstade emot oss och drev igenom enkäterna. Vi kommer emellertid att fortsätta arbetet med att få bort enkäterna i sin nuvarande utformnning (inklusive det mycket allvarliga att de kan vara lönegrundande). Lärarna är skolans viktigaste resurs. Åtgärder som ska främja skolutveckling måste skapa tillit hos lärarna i stället för att riskera att skapa misstro!

1 kommentar:

Anonym sa...

Trist att ni har så dålig tilltro till eleverna men det är väl lärarrösterna som är de viktiga.