lördag 1 maj 2010

Burka att tänka på inför Europadagen 9 maj

På sista sidan av Nu läser vi
Ja till Europa
Fira Europadagen 9 maj med oss!

FPs EU-parlamentariker Marit Paulsen, Olle Schmidt inbjuder till "Europabrunch" kl 14-16. Alliansens europaminister Birgitta Ohlsson medverkar. Liberaler bör anmäla sig! Det ger jag goda skäl för på min blogg.

En brännande fråga i flera länder EU-länder är nu om någon slags förbud mot helt ansiktstäckande klädsel skall införas. Därför naturligt att det även på vår FP-blogg Sollentuna blivit en debatt om detta, denna gång mest om burka och förbud mot burka.

Redan när de första svartmaskerade AFA-våldsverkarna dök började jag undra över om frihet att klä sig och pryda sig även skall inkludera frihet att välja klädsel som underlättar brott och som skrämmer andra. Min undran grundades på följande tankar.

Den som uppträder anonymt på en blogg eller i en anonym insändare annonserar tydligt: jag är icke beredd att stå till svars för det jag skriver. Därmed känner sig bloggkommentatorn fri att häva ur sig vad som helst. Det kan vara argument som är grundade på ren okunskap eller på övertygelsen att bara den okunnige begriper saken. Det kan vara argument som avser att skrämma, kännas hotfulla. Även om det inte är avsikten, kan människor uppleva ett hot.

Händelsevis är det så att jag läst Koranen från pärm till pärm. Då jag började med det, upptäckte jag att muslimerna i just Sverige har åstadkommit ett storverk, ett föredöme. Översättningen Koranens budskap i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström (Proprius Förlag 2000) ger nämligen på varje sida i övre högra hörnet den arabiska texten i original, i övre vänstra hörnet en noggrann svensk översättning, samt på resten av sidan olika kommentarer av olika lärde under olika tider. En sådan Bibel borde vi ha!

Nåväl, det som står i Koranen och som alltså enligt troende muslimer är Guds ord genom Mohammed, det innehåller ingenting som föreskriver att kvinnans hela kropp skall täckas eller att hennes ansikte skall helt täckas eller täckas med bara en springa för ögonen. Det fordras till och med en ansträngning för att få tolka någon vers så att ingenting av håret får synas.

Muslimer finns av olika slag. Åtskilliga har flyttat till länder som Sverige för att komma ifrån en förtryckande kultur där de vuxit upp. Det är alltså fullständigt orimligt att ens för ett ögonblick uppfatta minoritetsplagget burka som något utmärkande för muslimer.

Tendens till sektbildning finns bland alla grupperingar av människor, t o m bland svenska kvinnor som ändå länge drabbats hårt av manligt dominerade sekters inskränkning av deras frihet.

För mig innebär burka exakt samma problem som AFA-maskeringen: en anonymitet som kan skrämma andra och öka risken för brott. Burkan innebär dessutom att kvinnan som bär den får sin möjlighet att bidra till och utnyttja den svenska kulturen starkt beskuren. Detta är bekymmersamt eftersom den svenska kulturen i hög grad utvecklats under påverkan av invandrare. Burkabärare ställer sig utanför.

Burkabäraren ökar rädslan för våld och risken för våld. Redan har brott begåtts av burkabärare i andra länder. Det är inte nämnvärt svårare för en rånare att i en trappuppgång efter ett rån vränga av sig en burka än att slita av sig en rånarluva.

Den naturliga slutsatsen för mig är att förbud måste kunna utfärdas mot klädsel som innebär ökad risk för våld och/eller ökad rädsla/oro hos andra. Ett sådant förbud är minst lika starkt motiverat som förbudet mot nazisymboler.

Alltså förbud mot helt anonymiserade/ansvarsbefriande klädsel vid demonstrationer och liknande situationer samt i situationer då det är nödvändigt för individen att får ett intryck av dem som de talar med. Elever bör t ex kunna se sin lärares ansikte, lärare sina elevers, patienter sin sköterskas osv. Det betyder att burka skall kunna förbjudas på vissa arbetsplatser och i vissa situationer.

De anonyma, som inte ser skillnad på demokratiska muslimer och sekterister, rekommenderar jag att läsa Karen Armstrong: Muhammed – en biografi och sedan gärna också Koranens budskap.

De böckerna är också en hjälp för de flesta muslimer. Precis som de flesta kristna har de i allmänhet inte läst sin heliga skrift, bara små bitar för länge sedan utvalda av män vilkas tro har styrts av sin tid och sin vilja att kontrollera kvinnan.

Varför inte börja tänka europeiskt om burkan och om annat? Kom till "Europabrunchen" den 9 maj. Anmälan senast 3 maj. Du kan helt enkelt klicka här.

Inga kommentarer: