fredag 28 maj 2010

Ny skollag och nytt gymnasium

Idag var jag på ett inspirerande seminarium som anordnades av skolverket. De presenterade bland annat den nya skollagen och gymnasiereformen, Gy11.
Inom gymnasiet har problemet varit det sjunkande resultatet på kunskapstester både i jämförelse med andra länder och med vad som presterades för ca 10-15 år sedan.

Fokus på kunskaper och utvärderingsarbete går som en röd tråd genom reformarbetet.
Lärarna är skolans viktigaste resurs: det vet vi alla. En bra lärare måste ha både en bra ämnesteoretisk kunskap, en bra ämnesdidaktik och vara en bra ledare i klassrummen. Vetenskapen har nu bevisat att alla tre bitarna definitivt måste finnas där. Ändå är det, enligt vad som sades, bara 1/3 av lärarna på gymnasiet som är både behöriga och har ämneskompetens. En fjärdedel av alla lärare i årskurs 1-5 saknar helt utbildning i matematik. En lärare som har ämneskompetens i exempelvis kemi får relativt ofta undervisa i matematik ända upp till årskurs 9. Det är kanske inte så konstigt att matematikkunskaperna hos svenska elever har sjunkit.

Det är inte acceptabelt. Inte i matematik, men inte i andra ämnen heller. För att kunna göra något enkelt måste man ha en relativt djup kunskap som man är trygg med. Om vi menar allvar med att höja läraryrkets status kan vi inte tillåta att det tummas på något av kraven. En lärare ska vara behörig och ha ämneskompetensen.

Inga kommentarer: