onsdag 2 juni 2010

Barbro Westerholm en god representant för det glömda Sverige

Barbro Westerholm har i årtionden kämpat mot all form av diskriminering. Hon har engagerat sig för människor med funktionshinder och människor med sällsynta diagnoser. Som nybliven generaldirektör för Socialstyrelsen i slutet av 1970-talet såg hon till att sjukdomsbegreppet kring homosexualitet försvann för gott. I valet till riksdagen 2010 har hon fokus på de äldres rättigheter. Hon säger: "Som äldre ska du själv få bestämma vem som kliver över tröskeln för att hjälpa till". Men även barnens väl och ve engagerar Barbro Westerholm. Hon menar att "det är bra med tidiga betyg så att man tidigt upptäcker vad barnen behöver hjälp med". Det är en synpunkt som jag delar. Jag tycker att Folkpartiet ska vara tydligare med att målet med tidig betygssättning ska vara att fånga barn med särskilda behov (till exempel dyslexi eller en bokstavsdiagnos) och se till att all tillgänglig kunskap som finns idag används för att hjälpa dessa barn att nå kunskapsmålen i skolan.

Barbro Westerholm finns i toppen på Folkpartiets Riksdagslista för Stockholms stad 2010. Läs om Barbro på Folkpartiets webbplats www.folkpartiet.se
Ni som bor i huvudstaden kan kryssa Barbro - hon behövs verkligen i Riksdagen. Vi som bor länet väljer förstås länets FP-riksdagslista.

Inga kommentarer: