måndag 21 juni 2010

Datorer i skolan - kostnad eller vinst?

Det är bara en tidsfråga innan alla elever får en egen dator.

Kostnaden är alltid en fördröjande faktor. När det gäller IT-produkter så blir allt billigare eller bättre ju längre man väntar. Argument för att vänta finns alltid.

Men att se datorer till elever som en kostnad måste vara fel. Idag arbetar så många med datorer och bevisen på arbetsbesparing och effektiviseringsvinster är inte svårt att se.

Så varför tvekas det på att elever också får vinster med en egen dator?

Är det så enkelt att vi inte vet hur en sådan besparing ser ut? Ska eleverna lära sig mer på nio år? Ska de lära sig på åtta år och rulla tummarna sista året? Kan lärartätheten förändras?

Om datorer i skolan innebär att elever ska sitta av tiden, lära sig samma sak och lärartätheten bibehållas - ja då är datorer en kostnad. Men det är inte därför arbetsgivare bestyckar varje anställd med egen dator. Vinster finns - jag tvivlar inte på det.

Inga kommentarer: