onsdag 23 juni 2010

Det är bäst att hålla sig till vetenskap och beprövad erfarenhet

Det kan vara svårt med principer. Frihandel är något som alla svenska partier säger sig vilja ha. Fast det är ju inte alltid man vill släppa in vad som helst, eller? Vissa saker kanske vi inte vill ha? Och kanske vi inte vill låta medborgarna och företagarna välja, de kan ju väja fel.

Intressant var också att det sades att det var odemokratiskt att det blev som majoriteten ville i frågan...jag förstår inte riktigt? Vad har jag missat?

De flesta av våra partier är för att följa vetenskapen men det är inte alltid som vetenskapen säger det som man känner är rätt.
Ibland kan det handla om att vitaminer tyvärr inte alls skyddar mot cancer eller hjärtinfarkt fast man kanske hade en bra hypotes om varför det skule kunna vara så. Ibland kan det vara enklare, när man vill ha fler studier om fiskbestånden för att kunna ha bra underlag när man ska diskutera vad som är ett hållbart fiske. Ibland kan det vara att acceptera att det som kanske känns konstigt men som vetenskapen hävdar och har visat är säkert, faktiskt är helt OK. Det finns inget som tyder på att det är något annorlunda med de sex majssorter som EU-nämnden idag röstade för att vi skulle ge vårt bifall till i ministerrådet i Brysel i nästa vecka. EUs utvalda experter och professorer har bedömt de rigorösa tester som utförts (på företagets bekostnad) och funnit att det är så.En strålande ideologisk debatt på EU-nämnden idag.

Och javisst är det så att man kan hitta en del forskare som tycker annorlunda. Forskarspråk kan också vara lite annorlunda än politikerspråk. Diskussioner om detaljer kan låta som om man inte är överrens om den stora bilden.

Den omhuldade försiktighetsprincipen betyder ju inte att man alltid ska göra "ingenting". Ibland kan det faktiskt finnas fördelar med att använda en snällare kemikalie, att använda sig av ett biologiskt försvarsprotein mot insekter i växten istället för pesticider.

Inga kommentarer: