söndag 6 juni 2010

Tidiga betyg var bra för barn till föräldrar som inte har högskoleutbildning

I veckan kom det en rapport som visar att de som förlorade på att betygen på låg och mellanstadiet togs bort i Sverige var alla utom söner till högskoleutbildade föräldrar. Betygsfrihet gynnar alltså absolut inte de svagare grupperna!

Utvecklingssamtal och kvartsamtal i all ära, de behövs och är viktiga, men det kan vara lättare både att ge och att ta emot information om den ges skriftligt. Betyg, nationella prov och diagnoser är medel och inte mål. Målet är kunskapsförvärvande. Medlen är till som morot men framförallt är det till för att upptäcka luckor och brister, i tid. Första steget till att rätta till situationen är ju att bli medveten om den. I den nya skollagen finns det därför krav på att alla som inte får ett godkänt betyg ska ha en åtgärdsplan och den åtgärdsplanen kan överklagas.

Nu hoppas vi att man kan lyckas med att göra ett system där man vänder effekten för alla flickor och pojkarna med lågutbildade föräldrar helst utan att få någon negativ effekt på pojkar med högskoleutbildade föräldrar. Det finns många förändringar sedan 70-talet, en av dem är att pojkar nu har så mycket sämre skolresultat....

1 kommentar:

Kjell Ericson sa...

Sällan känns det så bra att få en rapport som visar det man själv kännt hela tiden.