söndag 25 juli 2010

Bristnade jämställdhet i Afrika leder till ekonomisk katastrof

Såg just ett mycket intressant inslag på Aktuellt om en bank i Tanzania som i princip endast var öppen för kvinnor. Det framgick att på landsbygden är det kvinnorna som sår, skördar ser till att barnen kommer till skolan, lagar mat etc - helt enkelt står för utvecklingen. Det stämmer väl med den bild jag fått på annat håll om könsrollerna i många samhällen söder om Sahara. Förutom de nämnda uppgifterna som kvinnorna utför är det också så att kvinnorna bär vattnet från byns brunn till det egna hushållet.

Kvinnorna på Tanzanias landsbygd har inte kunnat låna pengar. Antagligen därför att de inte haft tillräckliga tillgångar och inkomster. Den nya banken låter kvinnorna låna om de kan uppvisa en säkerhet om 35 kronor. Banken utbildar kvinnorna i vad det betyder att ta ett lån, att det måste betalas tillbaka med ränta etc.

Man får hoppas att lånen kan hjälpa kvinnorna att utveckla jordbruken och även satsa på andra näringar, säkert i första hand småskaligt. Jag tror att Sveriges bistånd bör koncentreras på utbildning och infrastruktur, inklusive ekonomisk infrastruktur som fungerande bank- och riskkapitalmarknader. Då hjälper vi till att landet bygger en stabil grund för tillväxt och ökat välstånd.

Men - vad sjutton sysslar männen med på Afrikas landsbygd? Det finns rapporter om drogkultur, ovilja till arbete, revirbevakning etc. Som man får jag skämmas.

Man ska inte dra så mycket paralleller till Sverige annat än att kvinnor som inte får chansen att utveckla sig i sitt företagande innebär en förlust, både för kvinnan själv och för hela samhällsekonomin.

Inga kommentarer: