måndag 2 augusti 2010

Grisen i säcken och telefonnumret på papperskorgen

I september kan Sollentunaborna välja att lägga sin röst på Sverigedemokraterna i kommunalvalet, men vad är det egentligen (SD) hoppas uppnå här i Sollentuna genom att bli invalda i kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser? Rimligen borde det väl handla om partiets profilfråga, invandringspolitiken? Kanske tycker man att Sollentuna ska ta emot färre ensamkommande flyktingbarn? Eller har man förhoppningar om att från norrorts polisnämnd vilja ta tag i partiets andra huvudfråga, den om krafttag mot den organiserade och upprepade brottsligheten? På riksplanet talas det om att satsa på pensionärer, men vilka frågor vill man driva i vård- och omsorgsnämnden här i Sollentuna?

TV Sollentuna har publicerat det lokala partiprogrammet för (SD) och redan tidigt i texten borde Sollentunabon som överväger att lägga sin röst på (SD) i kommunalvalet dra öronen åt sig. Det står nämligen i klartext att det inte är Sollentuna som står högst på agendan för denna lokalavdelning utan att det är riksdagsvalet som har högsta prioritet. De lovar i alla fall att inte lämna några stolar tomma i kommunfullmäktige, om de får några. Något som får anses vara det absoluta minimikrav väljarna kan ställa på sina företrädare.

Vidare framgår att man i Sollentuna över lag är nöjd med den politik som bedrivs av både alliansen och oppositionen, som man anser "gör ett bra jobb". Helt i linje med detta gillas också öppna nämndsammanträden, något som dock redan tillämpas i Sollentuna. Även önskemålet om att fler kommunala handlingar ska finnas på nätet blir svårt att driva eftersom det redan är på gång. Frågorna om framtida bostadsbyggande i kommunen och om pendeltågsstationen borde döpas om från Sollentuna till Tureberg lyfts fram som viktiga att diskutera med Sollentunaborna, men samtidigt får vi tyvärr inte veta vad en röst på Sverigedemokraterna innebär i just dessa två frågor.

Faktum är att det enda vi får veta om vad (SD) på den lokala politikarenan i Sollentuna står för är följande:
  • Att man gillar privata aktörer och kommunala verksamheter på entreprenad.
  • Att Sollentunahems hyresgäster även fortsättningsvis borde ges möjlighet att köpa loss sitt boende, men att man dock inte vill ha likabehandling av kommuninvånarna utan förordar att Malmvägsborna ges förtur med fördelaktiga villkor.
  • Att man vill att kommunen stöttar nya företag med bokförings- och deklarationshjälp.
  • Att det borde skapas beredskapsjobb för arbetslösa ungdomar i gymnasieåldern.
  • Att Sollentunas politiker borde besöka skolor och diskutera demokrati.
  • Att det borde finnas ett telefonnummer på papperskorgar.
På Sollentunanivå är (SD) ett missnöjesparti, men eftersom man inte har så mycket att vara missnöjd med i Sollentuna vill man alltså in i kommunfullmäktige för att diskutera namnet på en pendeltågsstation och telefonnummer på papperskorgar. Hur de tänker ställa sig i alla andra små och stora lokala frågor under mandatperioden får inte väljarna veta, men meningen "När vi kommer in i fullmäktige gör vi det med öppna sinnen och inte med några låsta positioner." stärker ytterligare insikten att en röst på (SD) i kommunalvalet vore att köpa grisen i säcken. En gris som dock visat sitt fula tryne i andra sammanhang.

2 kommentarer:

Anonym sa...

SD 2010! :D

Kjell Ericson sa...

Jag reagerade på samma detaljer med en suck...