onsdag 25 augusti 2010

Hearing av skolpolitiker i kommunhuset

Igår var det utfrågning av varje partis gruppledare i Barn- och ungdomsnämnden (BUN). Utfrågningen ägde rum i Sollentunasalen i kommunhuset. Inbjudare var Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Vi politiker blev grillade i två timmar av en moderator och av många lärare. Det var cirka 150 personer där uppskattar jag. Jag tycker initiativet var jättebra och kan tänka mig att träffa lärarna på liknande sätt igen, kanske om två år och inte nödvändigtvis just inför ett val. Vi som politiker har stor nytta av denna typ av samtal.

Frågorna och diskussion kom mycket att handla om vilka åtgärder varje parti vill göra för att skapa en ännu bättre skola, lärarnas löner och nivån på våra skollokaler i Sollentuna. Jag förde bl a fram att det är viktigt att varje skola sätter egna kunskapsmål, att varje barns språkutveckling och matematikutveckling ska följas upp redan från förskolan, och att de som riskerar att inte nå målen ska ha rätt till stöd.

Lärarna måste också få mer tid för eleven och mindre för administration. Ett sätt att uppnå detta är genom ökad datoranvändning. Varje lärare ska ha egen arbetsdator. Ett annat sätt att få mer tid med elev är genom ökat samarbete i den kommunala skolan, så att undervisningsmaterial som är utarbetat i en skola erbjuds de andra skolorna.

En stor sak som diskuterades var lärarnas löneutveckling. Klart är att lärarlönerna halkat efter utvecklingen för andra jämförbara grupper, som ingenjörer. Ska vi locka de bästa förmågorna till läraryrket måste denna utveckling brytas. Avståndet till jämförbara grupper bör successivt minska. För att finansiera detta bör man effektivisera och underlätta för varje lärare att jobba smartare, t ex genom IT-kommunikation i stället för möten. Det är också viktigare att höja lönerna än att öka personaltätheten. Duktiga lärare ska också premieras mer lönemässigt.

När det gäller lokalfrågorna är det viktigt att skolorna underhålls och repareras i tid, både därför att detta är god fastighetsekonomi och så att arbetsmiljön värnas. Här kan och ska kommunen bättra sig liksom när det gäller information till skolorna om när reparation, underhåll och ombyggnad kommer att ske. Bl a skapas en egen nämnd som har fokus just på detta. Jag ska verka för att vi i BUN också blir informerade om statusen på lokalerna på varje skola.

Inga kommentarer: