lördag 28 augusti 2010

Möt folkpartister idag på Malmvägens Dag

Idag lördag 28 augusti är det Malmvägens Dag i Malmparken. Flera folkpartister finns på plats.

Kl 13.30 deltar Lennart Gabrielsson, toppkandidat på FP:s lista till kommunfullmäktige och kommunalråd, i en debatt om bostadspolitik.

Kl 14.40 intervjuas riksdagskandidaten Metin Hawsbo av Lennart Gabrielsson

Kl 16.00 finns de två andra toppkandidaterna på FP:s lista till kommunfullmäktige, Maria Bergström, ordf Socialnämnden och Anders Morin, vice ordf Barn- och Ungdomsnämnden, på scenen.

Kl 17 blir det fotbollsmatch mellan majoriteten och oppositionen. Från Folkpartiet deltar Anders Morin och Peter Ahlström.

1 kommentar:

tryggve37@hotmail.com sa...

Bostadspolitiken känns alltför avgränsad. Det handlar inte bara om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter. Bostadsrätter medför fler problem än de som man normalt talar om. Att bo i bostadsrätt ger oftast inte mer inflytande (utom för styrelsen) än för dem som bor i hyresrätt. Boendemiljön måste förbättras, och inte minst för dem som bor i bostadsrätt (se: Bostadsmyndighet, valfråga 2010).

Tanken med ägarlägenheter var god men det är med besvikelse jag kan konstatera att ägarlägenheterna inte innebär någon förbättring utan snarare bara spär på problemen.

Idag brister regelverken på ett sätt som gör det fullt möjligt för varje styrelse i en bostadsrättsförening att dölja i princip vad de vill för medlemmarna. Det finns som regel ingen insyn och inget inflytande för den som bor i bostadsrätt, trots att man är både medlem och delägare i föreningen. Hur rimligt är detta?

Lagar måste förändras så att bostadsrättshavare får något att säga till om i stället för den oligarki som råder i föreningarna!