söndag 8 augusti 2010

Socialliberalism vs föräldrar i klassrummet

Det svåra i dagens politik är inte att hitta något att kritisera - det är att komma med egna förslag.

Dagens politik består är baserad på samhällsvetenskapens doktrin kring att analysera historiska händelser och problem och förfasa sig över hur en viss fråga är och framförallt hålla med om att så borde det inte vara - sedan är det stopp. Detta brukar ofta leda till debatten om vem som har problemforumleringsprivilegiet. För mig är det att titta i backspegeln.

Politiken handlar för mig om att hitta lösningar - framtiden - förändring. I detta har folkpartiet idag en ledning som gör just det - försöker komma med förslag och lösningar som tittar framåt och som är konkreta på konkreta problem - detta hyllar jag. Jag har inte hört någon annan eller annat parti föreslå någonting för att få lugn och ro i skolan! Var är förslagen? Det blir smått patetiskt att läsa alla kritiker och kommentarer i denna fråga - inte en enda har en lösning eller ett förslag. Jo, sorry - såssarna tycker ju att fler lärare i skolan är lösningen på alla problem inte bara detta. Jag tycker de har missat skillnaden mellan utbildning och uppfostran.

Inga kommentarer: