måndag 30 augusti 2010

Utbildning har nyckelroll för integration

I lördags var det Malmvägens dag, och politiska partier och intresseorganisationer fanns närvarande som utställare. Det blev en hel del bra och nyttiga kontakter mellan kommunens politiker och framför allt boende på Malmvägen.

När det gäller utbildningsfrågor tog jag upp, när vi i folkpartiet hade plats på scen, att vi drivit igenom extra resurser till förskolorna på Malmvägen och andra förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund. Resurserna ska gå till stärkt språkutveckling i svenska. Dessa resurser kan användas t ex till högre personaltäthet, så att det blir mer tid för språkträning mellan pedagogerna och varje barn. Det är mycket viktigt att alla barn får en bra start i svenska språket. Det lägger grunden till att klara skolan och få bra jobb.

Vi vill gå vidare och utveckla Sollentuna Internationel, SIS, med en satsning på spetsutbildning med globaliseringsinriktning. Målsättningen är att den kulturella variationen blir en styrka och bidrar till ökad kunskap hos eleverna. Vi vill också kunna locka riktigt bra lärare dit. Härigenom hoppas vi också öka andelen elever med svensk bakgrund på skolan, vilket är positivt från integrationssynpunkt.

Jag vill också öka resurserna till skolor med en hög andel elever som nyligen kommit till Sverige eller som har en studieovan bakgrund.

Inga kommentarer: