måndag 30 augusti 2010

Valfråga: Belöna besparingar

Den kommunala verksamheten måste ges ökade drivkrafter att effektivisera. Därför kommer Folkpartiet i Sollentuna att verka för att om verksamheterna redovisar överskott i förhållande till budget, och målen samtidigt är uppfyllda, ska personalen kunna få ta del av en andel av överskottet. Ett sådant system har förutsättningar att medföra ökad måluppfyllelse, bättre ekonomi och större personalnöjdhet.

Läs mer om vårt valprogram på: http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Stockholms-lan/Kommuner/Sollentuna/var-politik/

Inga kommentarer: