söndag 22 augusti 2010

Valfråga: Läxläsningshjälp

En del föräldrar kan av olika anledningar ha svårt att hjälpa sina barn med läxor. För att göra skolan mer jämlik och rättvis anser vi i Folkpartiet att eleverna ska erbjudas läxläsningshjälp i skolan/på fritids för att motverka ojämlika hemsituationer. Ett av många sätt att genomföra detta på är att anlita t.ex. studerande på högre nivåer eller pensionärer och att kommunen centralt är samordnare för verksamheten.

Läs mer om vår lokala skolpolitikhttp://www.folkpartiet.se/sollentuna.

Inga kommentarer: