söndag 29 augusti 2010

Världens första genbank är hotad!


Jag hoppas att det finns tillräckligt med politiker som agerar för att rädda världens första och största genbank från att förstöras till nytta enbart för ett antal lyxbostäder. Som SVD skriver finns Vavilovinstitutet i S:t Petersburg, det grundades redan 1924 av Nikolaj Vavilov, en botanist som tidigt insåg riskerna med att gamla växtsorter höll på att försvinna. Numera finns en fröbanken i S:tPetersburg och utanför staden finns i en genbank världens största samling av frukter och bär. 90 procent av de cirka 6000 olika sorterna av frukt och bär finns inte någon annanstans.

Nikolaj Vavilov var en internationellt uppskattad botanist, men han gick ett tragiskt öde till mötes. Han kom nämligen i konflikt med Trofim Lysenko, en man som uppskattades av ledarna i dåvarande Sovjet. Lysenko förnekade läran om gener och växtförädling och hävdade istället att förvärvade egenskaper kunde gå i arv. Detta passade bolsjevikerna, som ville skapa en människa som var anpassad till kommunisternas syn på hur ett nytt lyckligt land skulle skapas. Därför förbjöds forskning om genetik och ett storskaligt försök med att "träna" vete att växa inleddes. Det här ledde till svår missväxt och miljontals människor svalt ihjäl, men mer om det en annan gång. Vavilov fängslades och avled i Gulag.

Genbanker behövs som utgångsmaterial när man tar fram nya sorter som är resistenta mot nya sjukdomar eller som klarar av klimatförändringar. Ett modernt exempel är från 1970-talet då en ny svampsjukdom slog ut majsodlingen i USA. Gamla sparade majssorter från Vavilov institutets genbank gjorde att man snabbt fick en ny och tålig sort. Om vi förstör genbanker så begränsar vi våra möjligheter att klara framtidens hot.

Den ryska presidenten lär ha lovat att titta på saken. Här är ett bra exempel där politiken måste sätta sig över marknadskrafterna. Heja Medvedev!

Inga kommentarer: