fredag 20 augusti 2010

Vem är duktig i skolan?

Anders Morin (fp Sollentuna) har varit flitig i skoldebatten senaste veckan. Både i DN Debatt och i MittiSollentuna argumenterar han för att mäta skolornas och lärarnas undervisningsresultat och låta det påverka ersättningen till skolorna och lönen till lärarna.

På samma sätt som Anders argumenterar man också på andra håll i världen. I Los Angeles protesterar lärarfacket till exempel just nu mot tidningen Los Angeles Times, som i förra veckan publicerade en studie som visar på stora skillnader mellan olika lärares utbildningsresultat. Protesterna gäller framförallt tidningens planer på att i slutet av månaden offentliggöra en rating över 6 000 enskilda grundskolelärares prestationer.

Att mäta lärarprestationer på ett rättvisande sätt är dock inte helt enkelt. Det är så mycket mer än läraren som påverkar elevernas resultat. Så visar till exempel en alldeles färsk forskningsrapport från universitet i Essex att familjebakgrunden förklarar drygt hälften av skillnaderna i engelska elevers studieresultat och bostadsområdet mellan 10 och 15%.

Inga kommentarer: