onsdag 29 september 2010

Kommunvalet klart

Nu läser jag på val.se att de publicerat resultatet i Sollentuna. Läs själv här: http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/K/kommun/01/63/

Tio personer blev personvalda (varav ett par kom in just tack vare kryss).

Valsystemet är inte helt rättvist i marginalen. I kommunen som helhet "avrundades" moderaternas 25,22 mandat till 26 hela, medan kristdemokraternas 2,80 mandat avrundades nedåt.

Det är inte självklart för mig varför de som gjorde uträkningsmetoden har krånglat till det. En tvåvalkretskommun som vi borde klara det bra med mandat efter procent och ett par utjämningsmandat för den sista rättvisan.

Skolvalet finns förresten här: http://www2.ungdomsstyrelsen.se:8080/skolval2010/resultat.jsp

lördag 25 september 2010

Funkis, om sverigedemokraten själva får välja

Det är mycket skriverier om Sverigedemokraterna just nu, tröttande mycket. Ändå har jag inte för avsikt att förskona er från mer. Jag måste nämligen dela med mig av en intervju ur tidningarna Byggvärlden och NyTeknik där SDs Pavel Gamov får komma till tals om partiets politik i byggfrågor.

Ur artikeln kan utläsas att SD och FP har någon form av samsyn på ROT-avdrag och lärlingsjobb. Dessutom tycker SD att man ska bygga på bredden, mer än på höjden, vilket i praktiken innebär att skyskrapor bör undvikas i stadskärnor. En idé som FP i Stockholms stad av någon mycket oklar anledning gjort till sin liberala fråga i valrörelsen. I andra frågor står SD närmare de i rödgröna, t.ex. när de förordar subventioner för byggande av hyresrätter. Krav som de på upprustning av miljonprogrammet och flexiblare planprocess känns också helt rumsrena. Idéerna om att byggnader inte ska få bryta mot traditioner framstår dock som klart ogenomtänkta och nästan lite löjliga. Som exempel på vad som borde få byggas nämns funkis medan Uppsalas nya konserthus inte platsar i SDs Sverige. Fast löjligt blir snabbt obehagligt för det är inte bara prisbelönta byggnader ritade av danskar som är ovälkomna inslag i landet utan även moskéer, buddistiska tempel och ortodoxa kyrkor. Ovälkomna är också utländska byggjobbare, även om de har kollektivavtal och får drägliga löner. SDs uppfattning är nämligen att arbeten i byggbranschen i första hand ska gå till personer med svenskt medborgarskap.

Mitt Sverige är inte begränsat till billiga hyresrätter i låga funkishus byggda av svenska ungdomar, det rymmer en mycket mycket större mångfald.

Mer om SDs bostadspolitik: Bofast, SD

fredag 24 september 2010

Valdagens frid

Ett långt samtal de valsedelsutdelare jag träffade på valdagen handlade om att vi inte tycker om valsedelsutdelare. På valdagen ska medborgare kunna gå fritt in i lokalen utan att bli påklistrade (mest ihärdig var två företrädare för S och M som tog plats i dörröppningen). I Norge finns enligt utsaga avståndsregler. Förlängning av vallokalens utrymme tycker jag är helt rimligt.

Valdagen är medborgarnas dag. De politiska budskap man gett ska sjunka in och medborgarna ska göra sitt val.

Apropå sjunka så kommer jag till det jag skulle säga. Jag anser att Socialdemokraterna sjunkit som stolt meddelar att de på valdagen knackade över 800 dörrar på Malmvägen.

Ska de nästa gång bjuda på kaffe, bullar, skjuts till vallokalen och färdigklistrade kuvert?

Nej tack! Valdagen är inte till för sista-minuten-budskap.

Sollentuna mot våld

Den 2 oktober kl.14.00-15.30 på Satelliten i samband med den internationella ickevåldsdagen anordnar den nystartade föreningen Sollentuna mot våld en utställning bestående av teckningar med temat våld och trygghet. Teckningarna är gjorda av elever i årskurs 7.

torsdag 23 september 2010

Sverigedemokrater och vuxenmobbing

Ingen behöver tvivla på att jag står långt från SD.

Men att hitta på lösningar att låsa dem ute tror jag inte på. Min inre kompass rycker till när förslag om färre utskottsplatser skulle göra att de inte får plats. Antal platser borde ju vara anpassade för att spegla riksdagen.

Mitt minne från historielektionerna är att utefrysning försöktes mot nazisterna på 30-talet med följd att de växte i val efter val.

I Landskrona kan jag läsa att Folkpartiets strategi är att behandla dem som det demokratiskt valda parti de är. Kort förklarat i detta citat: "[Vi] tvingar dem att sätta sig in i ärendena och plöja igenom tråkiga handlingar inför nämndsmöten som alla andra.". SD backade ordentligt i årets val ska tilläggas.

I Sollentuna har SD inte mandat, behov eller resurser till att ta ställning i alla frågor. Men på riksnivå tycker jag de ska få ta ställning till utsläppsmål, torskfiskekvoter, etc, etc. Även enfrågepartier måste ta ställning i alla frågor.

tisdag 21 september 2010

Kantiga upphandlingar är en fara

I dagens Computer Sweden skrivs det om Försäkringskassans konsultupphandling.

Kortfattat så upphandlade de 6 tjänstekategorier med totalt 120 konsulttyper. Lägst snittpris i en kategori vann i den kategorin. För de konsulttyper Capgemini ändå inte har planer att offera på så satte de priset till en krona och fick därmed ordentligt lågt snittpris på hela kategorin.

Många företag gör så, om än inte så uppenbart (vilket är bra att Capgemini visar den uppenbara bristen).

Nåväl. Min poäng är att alla upphandlingar som utformas som tävlingar riskerar missbruk av regler. Som medborgare är det inte orimligt att kräva att kvalité och leveransbarhet behövs som parameter i upphandlingar.

söndag 19 september 2010

Valdagen


Det är nu 20 minuter kvar till vallokalerna stänger och den spännande valvakan tar vid.
Folkpartiet i Sollentuna fick idag hjälp att dela valsedlar i tre timmar av vår integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.
En fantastisk valrörelse är snart över och förhoppningsvis får vi redan i natt veta resultatet.
Jag vill passa på att tacka alla som har kämpat och slitit för att Folkpartiet och Alliansen ska få fortsätta att regera. Nu gäller det!

lördag 18 september 2010

I årets val går färre till vallokalerna

Hur valdeltagandet och utgången blir i årets val törs jag inte sia om, men och ca åtta timmar öppnar vallokalerna och ändå har redan många Sollentunabor röstat. Förtidsröstandet har blivit en succé och i valen 2006 "poströstade" hela 31,4%. Om någon bryr sig om mina gissningar om årets val tror jag förtidsröstandet kan närma sig 50%. Intressantare än procentandelen är kanske vilka konsekvenser ett ökat förtidsröstande kan få.

Det kommer att ta längre tid att räkna rösterna. Eftersom vi i Sverige har möjlighet att ångerrösta på valdagen kan inte för förtidsrösterna läggas i urnan förrän vallokalerna stängt. Det gör att valnattsresultatet kan dröja lite längre. Dessutom hanteras en allt större mängd röster av valnämnden på den s.k. onsdagsräkningen dit bl.a. sent inkomna förtidsröster skickas. I EU-parlamentsvalet räknade valnämnden 5% av rösterna på onsdagsräkningen, att jämföra med en normal vallokal som har mindre än 3% av Sollentunabornas röster på sin räknelott. I ett jämnt val, som det ser ut att kunna bli i riksdagsvalet iår, kan det resultera i att valnattsresultatet faktiskt skiljer sig från det definitiva resultatet som fås först efter onsdagsräkningen.

En annan konsekvens är att det blir svårare för en kandidat att personkryssas in. Partiernas lokalföreningar ser till att vallokaler och förtidsröstningslokaler har personvalsedlar, men bara i den egna kommunen. För den som vill förtidsrösta i en lokal utanför kommunen, på ett av de etablerade partierna som anmält sina kandidater, gäller det att själv ta med personvalsedlar om man vill nyttja möjligheten att kryssa en kandidat. Det kan ses som knepigt och det är därför inte orimligt att tänka sig att vi i takt med ökat förtidsröstande kommer att se ett minskat kryssande.

Jag tror definitivt vi behöver utveckla förtidsröstandet ytterligare för att bidra till ett höjt valdeltagande. Det behövs ännu mer nytänkande vad gäller attraktiva lokaler och öppettider. 2014 har vi hela fyra val att hantera och även om jag inte tror att det lär ske så står det i alla fall på min önskelista att den för samhället dyra och av få nyttjade möjligheten att ångerrösta tas bort tills dess. Jag tror heller inte att vi på dessa fyra år hinner skapa ett säkert datoriserat röstförfarande, men för att i väntan på detta inte helt rasera personvalsystemet vore det i alla fall bra om vi använde dessa fyra år till att göra den lilla förändringen att göra det möjligt att personrösta även genom att skriva nummer och namn på en anmäld kandidat på en vanlig partivalsedel.

Skrämseltaktik och att glida på sanningen

Imorse dagen före valdagen fick jag ett personvalsflygblad i postlådan. Inget förvånande i det.
Men man kan ju måla bilder med ord.
I flygbladet målades bilden av att majoriteten i Sollentuna vill lägga ner all skolverksamhet i Rotsunda.

Budskapet var "Tydligen tänker majoriteten lägga ner Trollholmens skola och Gillet!".

Låt mig vara tydlig.
Jag har pratat med Anders Morin 1:vice ordf i nämden (FP), Fredrik Lidby i nämnden (M) och Maria Stockhaus ordf i nämnden (M).
Det har aldrig funnits några planer på att lägga ner Trollholmens skola eller Gillet.
Gillet har öppet alla dagar, för den som vill se efter själv titta på nätet. http://www.utbildningrotebro.se

Jag tycker att det är elakt att skrämma upp människor med fria fantasier.
Tyvärr verkar Sollentunapartiet göra den här typen av valkampanj till en konstart.
Jag tror att vi täckt upp överallt med ett eget flygblad som talar om vad vi i majoriteten tycker.

Ett exempel på att alliansen fungerar väldigt bra i Sollentuna, folkpartister och moderater i det här fallet.

Tack alla som hjälpte till!

torsdag 16 september 2010

En kunskapsskola för alla

Du kan läsa mer om skolpolitiken för Folkpartiet Sollentuna här:
http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Stockholms-lan/Kommuner/Sollentuna/var-politik/skola/


Det är i skolan grunden för allas framtid börjar.Vår rubriker för en bättre skola är bland annat dessa:

 • Ökad samverkan och tydligare målstyrning i Sollentunas skolor kan förbättra resursutnyttjandet och höja kvalitén
 • Lärarna ska ha rätt ämneskompetens
 • Betygen ska motsvara kunskaperna och betygsinflation motverkas
 • Utvärdering och kvalitetsredovisning
 • Bra system för skolutveckling och förbättringsarbete
 • Nej till elevenkäter i dess nuvarande utformning
 • Läxläsningshjälp
 • Inget barn ska lämnas därhän – höga förväntningar och mål för alla
 • Tidigare insatser för dem som riskerar att inte nå målen
 • Förbättrade insatser för elever som kommer till Sverige i skolåldern
 • Kvalitetssäkra insatserna för elever med särskilt stöd.
 • Värna personaltätheten i förskolan
 • Folkpartiet i Sollentuna vill satsa på matematik i förskolan
 • Stärkt språkutveckling för förskolebarn med annat modersmål
 • Stärk skolhälsovårdens roll
 • Föräldrastödsprogram

tisdag 14 september 2010

Vi har inte råd att inte försöka allt


Jordbruket står för en betydlig del av CO2 utsläppen men är också en av de stora möjligheterna. Ett av de områden där det finns möjlighet att faktiskt binda upp CO2 är just inom jordbruket. Johan Rockström direktör för Stockholm Environment Institute berättade om de utmaningar vi står inför för att ha en chans att klara miljön och 2°C målet. Jordbruket måste (på ungefär samma areal) producera mat för nästan dubbelt så många månniskor samt kanske också göra en omställning till bioenergi och ersätta oljeberoendet i plaster och andra industriella användingar. Jag vill i det här sammanhanget dela med mig av Rockströms slutord. I nuläget kan vare sig det konvetionella eller ekologiska jordbruket leva upp till det (dvs leverera en lösning på miljöproblemen).

Lösningen för miljön är inte att köpa in sig i den biodynamiska eller KRAV-godkända filosofin. Lösningen måste vara att med forskning och utvärderingar plocka det bästa från alla världar och utveckla jordbruket framåt, oavsett jordbrukssystem och teknik. Det är samma tänk som att vi inte ska låsa fast oss i etanolbilar utan vara öppna för nya typer av miljöbilar exempelvis nya elbilar.

Maria Bergström i Expressens valstuga idag tisdag och på torsdag

Folkpartiets Maria Bergström, ordförande i Socialnämnden, finns i Expressens valstuga idag tisdag 14 september kl 18.00 och på torsdag den 16 september kl 18.00

måndag 13 september 2010

FP:s riksdagskandidat Nina Lundström i integrationsdebatt, Sollentuna bibliotek mån 13 sept kl 18.00

Idag måndag den 13 september kl 18.00-19.30 blir det debatt om integrationsfrågor i Huvudbiblioteket vid Aniaraplatsen i Sollentuna Centrum. Alla partier representerade i Kommunfullmäktige och Riksdagen deltar. Från Folkpartiet kommer riksdagskandidaten Nina Lundström, Sundbyberg.

söndag 12 september 2010

Vi måste höja aktivitetsstödet!

Under den gångna mandatperioden har Sollentuna kommun gjort stora investeringar i anläggningar som fotbollsplaner, idrottshallar och inte minst i Satelliten. Det har varit nödvändigt för att möta de krav, som idag ställs från idrotten. Om sanningen skall fram, har vår kommun också legat efter med renoveringar som t.ex. av badhuset. När nu investeringarna är på plats, måste vi under de närmaste åren successivt höja aktivitetsstödet.

Olika sammanställningar har presenterats från RF och det är bara att konstatera att vår kommun ligger i botten.

För många idrottsföreningar är aktivitetsstödet den största inkomstkällan och det är därför viktigt att öka detta till en högre nivå. Risken är annars stor, att vi får en social utslagning i ungdomsidrotten, då föreningarna annars måste höja träningsavgifter till en sådan nivå att många inte har råd att ha sina barn kvar i idrotten. Idrotten har och kommer att kunna aktivt bidraga till en ökad integration, men det måste kunna ske till en rimlig kostnad inte minst för de familjer som har flera barn.

Gunnar Bergqvist

lördag 11 september 2010

Skollokaler i bra skick viktigt för arbetsmiljö och lärande

Bra skick på skollokalerna i Sollentuna påverkar arbetsmiljö, socialt klimat och lärande. Det är viktigt att skolorna underhålls och repareras i tid.

Även om kommunen ökat underhållstakten på senare tid kan och ska kommunen bättra sig. Bl a skapas en egen nämnd med fokus på fastighetsfrågor. Kommunen har också i augusti 2010 avsatt extra pengar till upprustning av skollokaler, med syfte att alla skollokaler ska hålla god standard. Jag ska verka för att vi i Barn- och ungdomsnämnden också blir informerade om statusen på lokalerna på varje skola.

Anders Morin(fp), 1. vice ordf i Barn- och ungdomsnämnden

fredag 10 september 2010

Det är inte OK

Jag längtar efter en möjlighet att rösta med foten i vården.
I nuläget är du fortfarande fast i en känsla av att det bara är att bita ihop, le och gilla läget. Du vet någonstans längst inne att du är helt i händerna på vården och du ska inte tro att du är något. Det spelar ingen roll om du försöker vara förutseende och tala om att du behöver resultatet av en utredning när ditt barn ska söka till gymnasiet ca 1.5 år i förväg och dessutom påminner om det kontinuerligt. Det görs inte ändå. Först var det för tidigt och sedan blev det för sent. Vilken tur att det gick att fixa genom kommunen.

Det är inte ok att en utredning som ska utföras skyndsamt tar över 9 mån innan den är klar och resultatet presenteras.
Det är inte ok att glömma en patient över sommaren.
Även läkare kan bli sjuka men det är inte ok att låta bli att boka ett nytt besök när man sedan är frisk igen.
Det är inte ok att skriva en epost och föreslå en tid dagen efter för att sedan inte läsa svaret som skickas någon timme senare. Följden blir ett par föräldrar som väntar förgäves, ännu en gång. Ännu ett par timmars förlorad arbetstid. Återigen en anspänning helt i onödan.

I Handen har man låtit BUP skötas av ett privat företag. Vad jag har förstått har man lyckats med att träffa tre gånger så många patienter per läkare. Man har också blivit nominerad för bästa bemötande. Just nu känner jag mig misshandlad och ledsen. Kanske skulle man se till att inte behandla människor på det här viset om det fanns en möjlighet att gå till en konkurrerande serviceenhet. Den här bristen på organisation och på respekt för de människor man arbetar med skulle liksom aldrig duga. Förstå mig rätt, jag har stor respekt för yrkeskunskaperna men det duger inte när det blir för sent och för lite.

Höjda lärarlöner viktigt folkpartikrav i Sollentuna

Avgörande för resultaten i skolan är lärarnas kompetens. Lärarlönerna har halkat efter i löneutvecklingen. Kommunen har i augusti 2010 avsatt 16 miljoner kronor i en särskild höjning för främst lärare utöver vad kollektivavtalet ger för 2011, vilket är mycket bra.

Jag och Folkpartiet vill gå vidare och kommer att verka för att den generella lönenivån bland Sollentunas lärare ska ligga på den övre halvan bland kommunerna i Stockholms län. Detta bör ske så snart som ekonomin medger och i vart fall under nästa mandatperiod. Duktiga lärare ska också premieras mer lönemässigt. På detta sätt lockar vi de duktigaste lärarna till Sollentuna. Det är också viktigare att höja lönerna än att öka personaltätheten.

onsdag 8 september 2010

Maria Leissner i Folkpartiets valstuga torsdag 9 september kl 17

Sollentunabon Maria Leissner, f.d. partiledare för Folkpartiet finns i vår valstuga på Turebergs Torg i morgon, torsdag den 9 september kl 17-18.

Samma dag är Anders Morin, vice ordf Barn- och Ungdomsnämnden på plats kl 15-18, Lennart Gabrielsson, kommunalråd kl 11-12, Jonas Widengren, ordf LUF Norrort kl 13-16, Gunnar Bergqvist, Kultur- och Fritidsnämnden kl 11-13 och Jan-Erik Nyberg, vice ordf Kommunfullmäktige, överförmyndare kl 12-15.

tisdag 7 september 2010

LUF:s ordförande till Rudbecksskolan onsdag 8 sept kl 13.30

Liberala Ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman besöker Rudbecksskolan i morgon, onsdag den 8 september kl 13.30

Valfråga: Våra äldre har rätt till vällagad mat

God och vällagad mat som vara en höjdpunkt på dagen. För de äldre som idag får matlådor levererade vill Folkpartiet införa en matcheck som ska kunna användas på ett flertal restauranger i Sollentuna. I vård och- omsorgsboende ska maten helst vara tillagad på plats. Doften av stimulerar aptiten och ökar trivseln i boendet. Vällagad mat är även en förebyggande insats för att minska ohälsan.

Läs mer om vårt valprogram på: http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Stockholms-lan/Kommuner/Sollentuna/var-politik/

måndag 6 september 2010

40 miljoner högre skatt i Sollentuna med en rödgrön regering

Om de rödgröna vinner valet den 19 september kommer skattenotan för Sollentunaborna att öka med 40 miljoner kronor. Den socialdemokratiskt ledda oppositionen vill införa en ”skatt på förmögna” som totalt ska inbringa 4 miljarder kronor till staten. Det är ännu inte klart hur ”skatt på förmögna” ska se ut men mycket tyder på att beskattningen på fastigheter kommer att öka avsevärt. Folkpartiet vill inte straffa de som bor i en villa, en villa som de har betalat av under lång tid eller bott i hela livet.

Folkpartiet anser att samtliga ska ha minst hälften kvar i plånboken efter skatt. Vi vill dessutom som enda parti avskaffa värnskatten. Folkpartiet vill uppmuntra till utbildning, arbete och entreprenörskap, utan drivkraft stannar Sverige.

Lennart Gabrielsson i debatt om Sollentuna mån 6 sept kl 18 på bilioteket

Lennart Gabrielsson, Folkpartiets gruppledare i Sollentuna och kommunalråd deltar i en debatt om "Sollentuna nu och i framtiden". Det sker idag måndag den 6 september kl 18.00-19.30 i Huvudbiblioteket på Aniaraplatsen vid Sollentuna centrum. Alla partier som finns i kommunfullmäktige deltar i debatten.

fredag 3 september 2010

Missbrukare behöver mer än en parkbänk

Folkpartiet anser att personer med missbruksproblem och som sitter på centralt belägna parkbänkar förtjänar bättre livsvillkor. Vi har alla ett behov av att ses som individer oavsett i vilken livssituation vi befinner oss i. En mötesplats för aktiva missbrukare saknas idag i Sollentuna där de som har svåra problem med sitt missbruk kan vara sig själva, när de inte är påverkade.

Folkpartiet tycker att det är viktigt att samhället erbjuder ett alternativ till missbrukare än att sitta i offentliga miljöer där de både dricker och ibland bråkar. Därför vill vi att kommunen i ett försöksprojekt startar ett café för missbrukare i Sollentuna centrums närhet. Dit kan de komma och få kaffe och en smörgås, men tanken är också att de ska kunna vara med och forma en verksamhet som utgår från deras önskemål, tex att kunna läsa, snickra eller sy.

Caféet riktar sig till aktiva missbrukare som inte är påverkade just när de vill komma till caféet. Där kan de också få stöd för att ta sig ur sitt missbruk och för att ordna upp tillvaron.

Möt Folkpartiets toppkandidater på Valmässan i Sollentuna C lördag 4 sept

Följande toppkandidater deltar i Valmässan i Sollentuna Centrum:
Kl 10-12: Carina Knorpp, vice ordf Gymnasie- och Vuxenutbildnings-nämnden och Josefin Silverfur, Miljö- och Byggnadsnämnden
Kl 12-14: Lennart Gabrielsson, kommunalråd
Kl 12-13: Gunnar Bergqvist, Kultur- och Fritidsnämnden
Kl 13-14: Kjell Ericson, Barn- och Ungdomsnämnden
Kl 14-15: Anders Morin, vice ordf Barn- och Ungdomsnämnden och
Jan-Erik Nyberg, vice ordf Kommunfullmäktige, överförmyndare
Kl 15-16: Maria Bergström, ordf Socialnämnden och Anna-Lena Johansson, Vård- och Omsorgsnämnden, ordf FP Sollentuna

På scenen kl 12.30-12.35: Lennart Gabrielsson
På scenen kl 14.30-14.35: Anders Morin

torsdag 2 september 2010

Lennart Gabrielsson deltar i debatt om äldreomsorg idag torsdag 2 sept kl 10-12 i Turebergshuset

Pensionärsorganisationerna och Demensföreningen i Sollentuna arrangerar en debatt om äldreomsorgen kl 10-12 idag torsdag den 2 september 2010 i Turebergshuset, plan 13.
Från Folkpartiet deltar kommunalrådet Lennart Gabrielsson. FP-ledamoten i Vård- och Omsorgsnämnden Anna-Lena Johansson finns också på plats. Det finns möjlighet att ställa frågor till flera politiker från olika partier.

Efter debatten finns både Lennart Gabrielsson och Anna-Lena Johansson vid Folkpartiets valstuga på Turebergstorg kl 12-13.

onsdag 1 september 2010

Nyamko Sabuni besökte Sollentuna

Igår minglade vår integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni med Sollentunas väljare. Under strålande sol redogjorde hon för Folkpartiets politik.

Självförtroende i politiken

Det är inte utan att notera med det självförtroende nu både Jan Björklund och Göran Hägglund genomfört utfrågningarna i SVT. Detta hoppas jag imponerar på svenska folket. Det syns klart och tydligt att de är nöjda med vad som åstadkommits samtidigt lämpligt självkritiska i andra delar. De ber inte om ursäkt för vilka de är, företräder eller vad de tycker.

Det viktigaste kanske ändå är att de utstrålar en vilja att fortsätta och viljan att förbättra. Det är det politik handlar om att se möjligheterna och hitta lösningar.

Nu hoppas vi på lika positiva framträdande från övriga i alliansen.

Valfråga: Arbeta aktivt mot buller

Folkpartiet i Sollentuna vill att kommunen aktivt och kraftfullt arbetar för att bullret i kommunen ska minska från väg-, tåg och flygtrafiken.

Mycket av Sollentunas bullerproblem kommer från motorvägar, stambanan och Arlandaflyget, d.v.s. anläggningar som drivs av staten,. För att åstadkomma förändringar måste kommunen få de statliga huvudmännen att vidta åtgärder mot bullret. För att effektivt kunna bevaka kommunens intressen, bearbeta och på olika sätt ställa krav på respektive huvudman måste kommunens representanter ha specialkompetens vad gäller buller- och trafikfrågor.


Läs mer om vårt valprogram på http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Stockholms-lan/Kommuner/Sollentuna/var-politik/ och inlägget av Maria Bergström.