torsdag 16 september 2010

En kunskapsskola för alla

Du kan läsa mer om skolpolitiken för Folkpartiet Sollentuna här:
http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Stockholms-lan/Kommuner/Sollentuna/var-politik/skola/


Det är i skolan grunden för allas framtid börjar.Vår rubriker för en bättre skola är bland annat dessa:

 • Ökad samverkan och tydligare målstyrning i Sollentunas skolor kan förbättra resursutnyttjandet och höja kvalitén
 • Lärarna ska ha rätt ämneskompetens
 • Betygen ska motsvara kunskaperna och betygsinflation motverkas
 • Utvärdering och kvalitetsredovisning
 • Bra system för skolutveckling och förbättringsarbete
 • Nej till elevenkäter i dess nuvarande utformning
 • Läxläsningshjälp
 • Inget barn ska lämnas därhän – höga förväntningar och mål för alla
 • Tidigare insatser för dem som riskerar att inte nå målen
 • Förbättrade insatser för elever som kommer till Sverige i skolåldern
 • Kvalitetssäkra insatserna för elever med särskilt stöd.
 • Värna personaltätheten i förskolan
 • Folkpartiet i Sollentuna vill satsa på matematik i förskolan
 • Stärkt språkutveckling för förskolebarn med annat modersmål
 • Stärk skolhälsovårdens roll
 • Föräldrastödsprogram

Inga kommentarer: