fredag 10 september 2010

Höjda lärarlöner viktigt folkpartikrav i Sollentuna

Avgörande för resultaten i skolan är lärarnas kompetens. Lärarlönerna har halkat efter i löneutvecklingen. Kommunen har i augusti 2010 avsatt 16 miljoner kronor i en särskild höjning för främst lärare utöver vad kollektivavtalet ger för 2011, vilket är mycket bra.

Jag och Folkpartiet vill gå vidare och kommer att verka för att den generella lönenivån bland Sollentunas lärare ska ligga på den övre halvan bland kommunerna i Stockholms län. Detta bör ske så snart som ekonomin medger och i vart fall under nästa mandatperiod. Duktiga lärare ska också premieras mer lönemässigt. På detta sätt lockar vi de duktigaste lärarna till Sollentuna. Det är också viktigare att höja lönerna än att öka personaltätheten.

Inga kommentarer: