lördag 18 september 2010

I årets val går färre till vallokalerna

Hur valdeltagandet och utgången blir i årets val törs jag inte sia om, men och ca åtta timmar öppnar vallokalerna och ändå har redan många Sollentunabor röstat. Förtidsröstandet har blivit en succé och i valen 2006 "poströstade" hela 31,4%. Om någon bryr sig om mina gissningar om årets val tror jag förtidsröstandet kan närma sig 50%. Intressantare än procentandelen är kanske vilka konsekvenser ett ökat förtidsröstande kan få.

Det kommer att ta längre tid att räkna rösterna. Eftersom vi i Sverige har möjlighet att ångerrösta på valdagen kan inte för förtidsrösterna läggas i urnan förrän vallokalerna stängt. Det gör att valnattsresultatet kan dröja lite längre. Dessutom hanteras en allt större mängd röster av valnämnden på den s.k. onsdagsräkningen dit bl.a. sent inkomna förtidsröster skickas. I EU-parlamentsvalet räknade valnämnden 5% av rösterna på onsdagsräkningen, att jämföra med en normal vallokal som har mindre än 3% av Sollentunabornas röster på sin räknelott. I ett jämnt val, som det ser ut att kunna bli i riksdagsvalet iår, kan det resultera i att valnattsresultatet faktiskt skiljer sig från det definitiva resultatet som fås först efter onsdagsräkningen.

En annan konsekvens är att det blir svårare för en kandidat att personkryssas in. Partiernas lokalföreningar ser till att vallokaler och förtidsröstningslokaler har personvalsedlar, men bara i den egna kommunen. För den som vill förtidsrösta i en lokal utanför kommunen, på ett av de etablerade partierna som anmält sina kandidater, gäller det att själv ta med personvalsedlar om man vill nyttja möjligheten att kryssa en kandidat. Det kan ses som knepigt och det är därför inte orimligt att tänka sig att vi i takt med ökat förtidsröstande kommer att se ett minskat kryssande.

Jag tror definitivt vi behöver utveckla förtidsröstandet ytterligare för att bidra till ett höjt valdeltagande. Det behövs ännu mer nytänkande vad gäller attraktiva lokaler och öppettider. 2014 har vi hela fyra val att hantera och även om jag inte tror att det lär ske så står det i alla fall på min önskelista att den för samhället dyra och av få nyttjade möjligheten att ångerrösta tas bort tills dess. Jag tror heller inte att vi på dessa fyra år hinner skapa ett säkert datoriserat röstförfarande, men för att i väntan på detta inte helt rasera personvalsystemet vore det i alla fall bra om vi använde dessa fyra år till att göra den lilla förändringen att göra det möjligt att personrösta även genom att skriva nummer och namn på en anmäld kandidat på en vanlig partivalsedel.

Inga kommentarer: