fredag 3 september 2010

Missbrukare behöver mer än en parkbänk

Folkpartiet anser att personer med missbruksproblem och som sitter på centralt belägna parkbänkar förtjänar bättre livsvillkor. Vi har alla ett behov av att ses som individer oavsett i vilken livssituation vi befinner oss i. En mötesplats för aktiva missbrukare saknas idag i Sollentuna där de som har svåra problem med sitt missbruk kan vara sig själva, när de inte är påverkade.

Folkpartiet tycker att det är viktigt att samhället erbjuder ett alternativ till missbrukare än att sitta i offentliga miljöer där de både dricker och ibland bråkar. Därför vill vi att kommunen i ett försöksprojekt startar ett café för missbrukare i Sollentuna centrums närhet. Dit kan de komma och få kaffe och en smörgås, men tanken är också att de ska kunna vara med och forma en verksamhet som utgår från deras önskemål, tex att kunna läsa, snickra eller sy.

Caféet riktar sig till aktiva missbrukare som inte är påverkade just när de vill komma till caféet. Där kan de också få stöd för att ta sig ur sitt missbruk och för att ordna upp tillvaron.

Inga kommentarer: