fredag 3 september 2010

Möt Folkpartiets toppkandidater på Valmässan i Sollentuna C lördag 4 sept

Följande toppkandidater deltar i Valmässan i Sollentuna Centrum:
Kl 10-12: Carina Knorpp, vice ordf Gymnasie- och Vuxenutbildnings-nämnden och Josefin Silverfur, Miljö- och Byggnadsnämnden
Kl 12-14: Lennart Gabrielsson, kommunalråd
Kl 12-13: Gunnar Bergqvist, Kultur- och Fritidsnämnden
Kl 13-14: Kjell Ericson, Barn- och Ungdomsnämnden
Kl 14-15: Anders Morin, vice ordf Barn- och Ungdomsnämnden och
Jan-Erik Nyberg, vice ordf Kommunfullmäktige, överförmyndare
Kl 15-16: Maria Bergström, ordf Socialnämnden och Anna-Lena Johansson, Vård- och Omsorgsnämnden, ordf FP Sollentuna

På scenen kl 12.30-12.35: Lennart Gabrielsson
På scenen kl 14.30-14.35: Anders Morin

Inga kommentarer: