lördag 11 september 2010

Skollokaler i bra skick viktigt för arbetsmiljö och lärande

Bra skick på skollokalerna i Sollentuna påverkar arbetsmiljö, socialt klimat och lärande. Det är viktigt att skolorna underhålls och repareras i tid.

Även om kommunen ökat underhållstakten på senare tid kan och ska kommunen bättra sig. Bl a skapas en egen nämnd med fokus på fastighetsfrågor. Kommunen har också i augusti 2010 avsatt extra pengar till upprustning av skollokaler, med syfte att alla skollokaler ska hålla god standard. Jag ska verka för att vi i Barn- och ungdomsnämnden också blir informerade om statusen på lokalerna på varje skola.

Anders Morin(fp), 1. vice ordf i Barn- och ungdomsnämnden

Inga kommentarer: