onsdag 1 september 2010

Valfråga: Arbeta aktivt mot buller

Folkpartiet i Sollentuna vill att kommunen aktivt och kraftfullt arbetar för att bullret i kommunen ska minska från väg-, tåg och flygtrafiken.

Mycket av Sollentunas bullerproblem kommer från motorvägar, stambanan och Arlandaflyget, d.v.s. anläggningar som drivs av staten,. För att åstadkomma förändringar måste kommunen få de statliga huvudmännen att vidta åtgärder mot bullret. För att effektivt kunna bevaka kommunens intressen, bearbeta och på olika sätt ställa krav på respektive huvudman måste kommunens representanter ha specialkompetens vad gäller buller- och trafikfrågor.


Läs mer om vårt valprogram på http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Stockholms-lan/Kommuner/Sollentuna/var-politik/ och inlägget av Maria Bergström.

Inga kommentarer: