tisdag 14 september 2010

Vi har inte råd att inte försöka allt


Jordbruket står för en betydlig del av CO2 utsläppen men är också en av de stora möjligheterna. Ett av de områden där det finns möjlighet att faktiskt binda upp CO2 är just inom jordbruket. Johan Rockström direktör för Stockholm Environment Institute berättade om de utmaningar vi står inför för att ha en chans att klara miljön och 2°C målet. Jordbruket måste (på ungefär samma areal) producera mat för nästan dubbelt så många månniskor samt kanske också göra en omställning till bioenergi och ersätta oljeberoendet i plaster och andra industriella användingar. Jag vill i det här sammanhanget dela med mig av Rockströms slutord. I nuläget kan vare sig det konvetionella eller ekologiska jordbruket leva upp till det (dvs leverera en lösning på miljöproblemen).

Lösningen för miljön är inte att köpa in sig i den biodynamiska eller KRAV-godkända filosofin. Lösningen måste vara att med forskning och utvärderingar plocka det bästa från alla världar och utveckla jordbruket framåt, oavsett jordbrukssystem och teknik. Det är samma tänk som att vi inte ska låsa fast oss i etanolbilar utan vara öppna för nya typer av miljöbilar exempelvis nya elbilar.

Inga kommentarer: