söndag 12 september 2010

Vi måste höja aktivitetsstödet!

Under den gångna mandatperioden har Sollentuna kommun gjort stora investeringar i anläggningar som fotbollsplaner, idrottshallar och inte minst i Satelliten. Det har varit nödvändigt för att möta de krav, som idag ställs från idrotten. Om sanningen skall fram, har vår kommun också legat efter med renoveringar som t.ex. av badhuset. När nu investeringarna är på plats, måste vi under de närmaste åren successivt höja aktivitetsstödet.

Olika sammanställningar har presenterats från RF och det är bara att konstatera att vår kommun ligger i botten.

För många idrottsföreningar är aktivitetsstödet den största inkomstkällan och det är därför viktigt att öka detta till en högre nivå. Risken är annars stor, att vi får en social utslagning i ungdomsidrotten, då föreningarna annars måste höja träningsavgifter till en sådan nivå att många inte har råd att ha sina barn kvar i idrotten. Idrotten har och kommer att kunna aktivt bidraga till en ökad integration, men det måste kunna ske till en rimlig kostnad inte minst för de familjer som har flera barn.

Gunnar Bergqvist

Inga kommentarer: