tisdag 19 oktober 2010

Goda råd till FP-ministrar

Alla Folkpartiets ministrar utom Birgitta Ohlsson sänder nyhetsbrev till var och en som anmäler sitt intresse för att få dem. (Birgitta använder i stället "sociala media".) Dessutom sänder också Barbro Westerholm ett sådant nyhetsbrev, nämligen på vägnar av Liberala Seniorer

Alla dessa nyhetsbrev är försedda med en ruta 'Kommentarer'. Jag har använt den för att ge våra höjdare råd på deras väg. Där finns ju både skymda kurvor och farliga fallgropar. Det måste bli råd i få ord eftersom kommentarfältet är väldigt litet.

Nu har det slagit mig att mina råd kanske har intresse för folkpartiklar i Sollentuna. Jag återger därför här de två senaste. Meddela mig gärna sedan svar på den här frågan:
Bör jag fortsätta återge mina ministerråd på den här bloggen?

Här kommer alltså de senaste exemplen:

Nyamko Sabunis nyhetsbrev 2010-10-18
Satsningar på svenska förskolan

Utmärkta steg i alldeles rätt riktning!

Vill peka på en fallgrop i förskolan. Empati har hos en växande grupp bland personalen satts på undantag. Empati är förmågan att avläsa andra och deras känslor. I empatin ligger därmed att man inser att individer (och grupper) är olika och anpassar sitt uppträdande och sitt budskap därefter. Att mekaniskt behandla alla lika är okänsligt och skapar problem.

Denna gamla kunskap har hos många trängts i bakgrunden av föreställningen att pojkar och flickor skall bemötas lika. Läraren får inte anpassa sitt tilltal efter elevens kön.

Detta bygger på föreställningen att pojkar och flickor görs olika beroende på hur de behandlas - klart exempel på mental kortslutning. Visst är det bevisat att lärare tenderar att behandla pojkar och flickor olika. Det är däremot gripet ur luften och klart motsagt av forskningen att detta ORSAKAR olikheter mellan könen.Nyhetsbrev från Jan Björklund 2010-10-19
Dags för lärarlegitimation

''Om Sverige ska vara ett lika framgångsrikt land under 2000-talet som vi bitvis var under 1900-talet... '' Vi var tillsammans med Japan världsetta 1870-1970. Sedan satte välmenande men i detaljerna orealistisk reformstorm in.

Mitt betyg på senaste skolreformer, nu legitimation: innebär steg i rätt riktning OCH vettiga åtgärder för att säkra de stegen!

Dock viktigt fylla igen en fallgrop:

Med HÖG nybörjarlön är det en katastrof för en lärarstuderande att misslyckas! Detta har skapat en mycket hög tolerans för att låta även olämpliga personer fortsätta.

Samma system som flera länder har för färska körkortstagare bör införas: legitimationen villkorad de första åren, färsk lärare som visar sig olämplig i undervisningen får den indragen.
Det systemet går lättare att genomföra om lönen den tiden är låg.Inga kommentarer: